Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_653bbc84a9703

XVI Elbląska Konferencja Ekonomii Społecznej

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w XVI Elbląskiej Konferencji Ekonomii Społecznej, pod hasłem "Ekonomia społeczna w subregionie elbląskim – potrzeby, dobre praktyki, szanse", organizowanej przez ESWIP.

W tegorocznej edycji głównymi tematami wydarzenia były: "Rola i możliwości samorządów lokalnych w rozwoju ES, perspektywy rozwoju ES i usług społecznych, a także wsparcie ES w subregionie elbląskim w latach 2023-2029".

Wysłuchaliśmy prezentacji przedstawicieli spółdzielni i stowarzyszeń, którzy opowiedzieli o codziennych problemach i możliwościach podmiotów ekonomii społecznej. Prelegenci podzielili się wiedzą związaną z zarządzaniem i tworzeniem zasad budowania spółdzielni socjalnej, podali szereg przydatnych informacji na temat możliwości dla przedsiębiorstw społecznych oraz przedstawili praktyczne rozwiązania i metody działań, zachęcając jednocześnie do szukania inspiracji za granicą. Eksperci spotkania zaprezentowali ponadto korzyści z realizacji swoich działań, które przekładają się często na bezpośrednia pomoc dla konkretnych ludzi z jakiegoś powodu wykluczonych społecznie, czy też nie wystarczająco radzących sobie na wolnym rynku pracy.

W trakcie konferencji odbyły się również dwa seminaria, pierwszy pn. "cenny plastik – innowacja społeczna i zielone miejsca pracy" i drugi pn. "Usługi społeczne – diagnoza, partnerstwa, rozwój i trwałość".

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram