Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_6514371c7530b

Posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk - 26-27.09.2023

Członkowie Euroregionu Bałtyk spotkali się na posiedzeniu Prezydium ERB, które miało miejsce w Brukseli w dniach 26 i 27 września 2023.

Reprezentanci Euroregionu Bałtyk, którzy wzięli udział w spotkaniu miedzy innymi:

  • Polskę (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego),
  • Szwecję (Kronoberg, Blekinge, Kalmar)
  • Danię (Bornholm)
  • Litwę (Kłajpeda)

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie poświęcone polityce spójności Unii Europejskiej, funduszom strukturalnym oraz ich statucie.

W trakcie spotkania uczestnicy mogli poznać regionalne biura oraz w jaki sposób działają na rzecz regionów.

Prezydium ERB zostało otwarte przez aktualnego prezydenta ERB, Mikaela Benzon, który przywitał wszystkich gości i przedstawił plan na spotkanie. Reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Warmii i Mazur, Pan Łukasz Bielewski poinformował uczestników o aktualnym statucie prac nad konwencją i zarysem Statutu. Kolejnym punktem było zaprezentowanie sytuacji finansowej organizacji, który został zaprezentowany przez Pana Marcina Żuchowskiego. Pan Bielewski jako reprezentant Euroregionu Bałtyk w Komisji Monitorującej programu Interreg Południowy Bałtyk poinformował o aktualnej sytuacji programu.

Oprócz członków sekretariatów technicznych oraz polityków na spotkanie została zaproszona młodzież z Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk, dla której było to pierwsze od dłuższego czasu spotkanie w formie fizycznej. Nie mogło zabraknąć głosu młodzieży, która przedstawiła działania Młodzieżowej Rady ERB oraz przedstawieni zostali nowi członkowie grupy.

Zaplanowane spotkanie technicznych sekretariatów ERB odbyło się w celu omówienia przyszłości Euroregionu, który w przyszłości ma zostać przekształcony w organizację EUWT. Dodatkowo poruszono temat grup zadaniowych jakie funkcjonują w ramach ERB (Grupa wodna, Grupa ds. transportu, czy Grupa Task Force - Climate Change and Green Transition)

W ramach promocji projektu WaterMan zostały przedstawione uczestnikom dotychczas zrealizowane działania oraz cele i założenia do zrealizowane. Pan Tobias Facchini jako Lider Grupy wodnej za pomocą zdalnego połączenia przedstawił obecną sytuację i pracę nad głównymi działaniami.
Między innymi wspomniane zostało działanie związane z pilotażem w Braniewie, gdzie przy współpracy naukowców z Politechniki Gdańskiej będą prowadzone prace na Miejskim Basenie w celu zmniejszenia wykorzystania wody pitnej i zamknięcia obiegu już wykorzystywanej wody. Głównym celem projektu jest promocja ponownego wykorzystania wody i jej zrównoważone wykorzystywanie.

Pan Robert Hedman jako główna osoba zarządzająca grupą Task Force zaprezentował dotychczasowe działania i możliwości rozwoju grupy. Wszyscy członkowie Euroregionu zostali zaproszeni na kolejne spotkanie Grupy zaplanowane na dzień 23.11.23.

Pan Sławomir Demkowicz-Dobrzański zaprezentował plan kolejnych spotkań Prezydium na rok 2024. Zostały podjęte decyzje odnośnie konkretnych dat, które odpowiadały wszystkim uczestnikom.

W trakcie posiedzenia Prezydium Euroregionu Bałtyk wzięło udział dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia w postaci Przewodniczącego Pana Witolda Wróblewskiego, Prezydenta Miasta Elbląg oraz Dyrektora Sekretariatu Pana Marcina Żuchowskiego.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram