CTCC

1.07.2017r. » 30.06.2021r.

CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation. Współpraca firm tradycyjnych z kreatywnymi w obszarze Morza Bałtyckiego

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Południowy Bałtyk
Partnerzy projektu: - Hochschule Wismar (Lider),
- ATI erc gGmbH education,
- Season of Creativity e.V. / KS,
- Public institution Rietavas Tourism and Business Information Centre,
- Association Rietavas Women Employment Centre,
- Klaipeda Science and Technology Park,
- Media Dizjan, Pomeranian Science and Technology Park,
- Association of Polish Communes of Euroregion Baltic,
- Blekinge Institute of Technology

WSPÓŁPRACA KREATYWNYCH FIRM TRADYCYJNYCH
w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 (współfinansowany z EFRR)

Tradycyjne sektory przemysłu stanowią kręgosłup gospodarki regionalnej, ale cierpią na presję wynikającą z oddziaływania na środowisko. Transport morski ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego i całej UE, od ok. 2 tys. 90% towarów przeznaczonych na rynki inne niż UE jest obsługiwanych przez transport morski. Działalność związana z morzem, transport i budowa statków, produkcja i wykorzystanie energii, a także turystyka przybrzeżna, w tym. infrastruktura na małą skalę (jachting i cruising) w wyniku presji środowiskowej (np. redukcja emisji gazów cieplarnianych i innych) zmuszona jest do poszukiwania nowych innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, dostosowania się do nowych regulacji politycznych w zakresie transportu i działań z nim związanych oraz do zmiany negatywne lub ZEROWE wyniki w zakresie innowacji zgodnie z ostatnim sprawozdaniem technicznym JRC na temat niebieskiego wzrostu i inteligentnej specjalizacji (2016).

CTCC poprawia innowacyjność kluczowej grupy docelowej – minimum 200 duńskich, niemieckich, polskich, litewskich i szwedzkich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z regionu Południowego Bałtyku (SBSR) do 30 czerwca 2020 r. z trzech docelowych tradycyjnych sektorów produkcyjnych, do niebieskiego i zielonego wzrostu lepszą innowacyjność tradycyjnych MŚP osiąga się poprzez zaangażowanie we współpracę międzysektorową z 100 freelancerami, start-upami i MŚP z trzech branż kreatywnych. Projekt dostarcza cztery transgraniczne rozwiązania w zakresie rozwoju, zarządzania i wykorzystania innowacji:

  1. partnerstwo kreatywno-biznesowe potrójnej helisy i platforma pośrednictwa kreatywnego ułatwiająca innowacyjność;
  2. międzysektorowa metodologia szkoleń innowacyjnych;
  3. 30 konkretnych innowacyjnych rozwiązań napędzanych popytem dla tradycyjnych MŚP i regionów, takich jak przyjazne dla środowiska i ergonomiczne projektowanie statków, symulatory do zastosowań morskich; ulepszone bezpieczne i bezpieczne znaki nawigacyjne w portach i na obszarach przybrzeżnych; oraz
  4. cztery trwałe, samodzielne mechanizmy działania i finansowania eksploatacji opracowanych modeli poza okresem realizacji projektu.

CTCC jest projektem non-profit, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020. Konsorcjum CTCC składa się z 10 partnerów bezpośrednich i ponad 30 partnerów stowarzyszonych, ma na celu zwiększenie zdolności innowacyjnych i poprawę wyników w zakresie innowacji w ramach produktów, usług, procesów lub portfeli rynkowych małych i średnich przedsiębiorstw sektora tradycyjnego (MŚP). Wspólnie z kreatywnymi ludźmi z sektora kreatywnego (projektowanie, architektura, reklama oraz oprogramowanie i gry) pracujemy dla Ciebie – naszej grupy docelowej – MŚP sektora tradycyjnego z regionu Południowego Bałtyku (SBSR) obejmującego regiony przybrzeżne Danii, Niemiec, Litwy, Polska i Szwecja do 14 stycznia 2021 r. W ten sposób przyczyniamy się do Niebieskiego i Zielonego Wzrostu w Regionie i UE.”

Strona projektu

Stowarzyszenie w ramach projektu we współpracy z firmami tradycyjnymi i kreatywnymi z regionu Warmii i Mazur ale i Morza Bałtyckiego przygotowało trzy prototypy. Były to:

  • grafiki na kajaki dla dzieci - firma Future Kids,
  • film prezentujący system zbierania energii z dachu Solinel - firma Termdach,
  • logo, księgę znaku oraz opakowanie na pompę ciepła - firma Thermopump

PROJEKT W PIGUŁCE

Obszar projektu: Przedsiębiorczość, Przemysły kreatywne, Współpraca międzysektorowa 
Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy (głównie kraje Morza Bałtyckiego)
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania: 85%
Budżet projektu: 1 583 075,00 EUR
Budżet STG ERB: 100.875,00 EUR
Konsorcjum projektowe: Projekt realizowany jest w partnerstwie 10 pełnymi partnerami i 10 partnerami stowarzyszonymi z GER, LT, PL, SE

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram