Contra

1.01.2019r. » 30.06.2021r.

BALTIC BEACH WRACK – CONVERSION OF A NUISANCE TO A RESOURCE AND ASSET

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Region Morza Bałtyckiego
Partnerzy projektu: - University of Rostock (Lider),
- University of Tartu,
- Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences,
- Atlantic Branch of Shirshov Institute of Oceanology, RAS,
- EUCC - Coastal Union Germany,
- University of Southern Denmark,
- KS-VTCtech GmbH,
- Krinova AB,
- Association of Polish Communes Euroregion Baltic,
- Municipality of Køge,
- Linnaeus University,
- Gdańsk University of Technology,
- Estonian Ministry of Environment,
- Hanseatic Environment CAM GmbH.

Projekt CONTRA gromadzi wiedzę niezbędną do zrównoważonego zarządzania odpadami plażowymi w regionie Morza Bałtyckiego i przeprowadza studia przypadków dotyczące zarządzania odpadami plażowych. Kidzina morska to materiał organiczny wyrzucany na brzeg m.in. oderwana trawa morska lub algi brunatne. Może zakrywać plaże Morza Bałtyckiego przez tygodnie po burzach, gnijąc w nieprzyjemnie pachnącą zupę i wypuszczając składniki odżywcze z powrotem do wody. Zarządzanie odpadami plażowymi to problem dla władz lokalnych i branży turystycznej, w szczególności zachodniego i południowego Bałtyku.

Podsumowanie Projektu

Zarządzanie odpadami dla czystszych plaż

Projekt CONTRA ma na celu zmianę sposobu, w jaki gminy przybrzeżne postrzegają i radzą sobie z kidziną morską, aby pomóc w rozwijaniu wiedzy wymaganej do ich zrównoważonego oczyszczania w ramach zarządzania wodami przybrzeżnymi. Projekt kompiluje zestaw narzędzi do usuwania i używania odpadów plażowych w użyteczny sposób. Zestaw narzędzi ma pomóc gminom wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego zrównoważyć zapotrzebowanie turystów na czyste plaże z ochroną środowiska.

Równoważenie przeciwstawnych interesów i identyfikowanie możliwości ekonomicznych

Obecne praktyki zbierania kidziny morskiej stanowią obciążenie finansowe dla lokalnych społeczności. Metody stosowane do zbierania i utylizacji odpadów plażowych często stoją w bezpośredniej sprzeczności ze środkami ochrony środowiska. Aby rozwiązać ten konflikt i zrównoważyć przeciwstawne interesy, projekt CONTRA przeprowadza rzetelną i wszechstronną ocenę wszystkich środowiskowych, społecznych i ekonomicznych aspektów zarządzania odpadami na plaży w sześciu studiach przypadków. Ocena ta obejmuje ekologiczny wpływ zbierania kidziny morskiej na cykle przemysłowe przetwarzania odpadów plażowych oraz łańcuchy wartości produktów lub usług opartych na kidzinie morskiej. Potencjalne produkty i usługi obejmują nawozy, polepszacze gleby, biowęgiel, biopokrywę, ochronę wybrzeża, produkcję biogazu i poprawę jakości wody.

Sieć współpracy kidziny morskiej

Projekt ustanawia międzynarodową sieć wymiany wiedzy, budowania zdolności, podnoszenia świadomości i promowania opcji wykorzystywania lub nieużywania kidziny morskiej. Konsorcjum składa się z władz publicznych, przedsiębiorstw, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych pochodzących z sześciu krajów (Dania, Niemcy, Estonia, Polska, Szwecja, Rosja). Tematycznie konsorcjum zajmuje się systemami morskimi, turystyką przybrzeżną, zrównoważonym rozwojem oraz strukturami administracyjnymi regionu Morza Bałtyckiego.

Strona Projektu


PROJEKT W PIGUŁCE:

Obszar projektu: Niebieski wzrost, ochrona przyrody; działania na rzecz jakości wód Bałtyku, zarządzanie obszarami przybrzeżnymi
Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy (głównie kraje Morza Bałtyckiego)
Rola STG ERB: partner z własnym budżetem
Poziom dofinansowania: 85%
Budżet projektu: 2.565.180,87 EUR
Budżet STG ERB: 115.353,75 EUR
Konsorcjum projektowe:  Projekt realizowany wspólnie z 14 pełnymi partnerami i 22 partnerami stowarzyszonymi z PL, DK, SE, EST, DE

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram