Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_63317b9780484 Aktualności

Wyniki konkursu Inerreg Baltic Sea Region

31 kluczowych projektów wybranych do rozwoju zielonego i odpornego regionu!

W dniach 22-23 września członkowie Komitetu Monitorującego wspólnie wybrali najlepsze pomysły na projekty do finansowania. 31 wniosków zaprezentowało się jako posiadające największy potencjał do napędzania transformacji w kierunku zielonego i odpornego regionu Morza Bałtyckiego.

W ramach zakończonego konkursu Stowarzyszenie wraz z partnerami przygotowywało 3 projekty z czego dwa otrzymały dofinansowanie. Projekty o nazwach WaterMan oraz NURSECOAST-II. Gratulujemy partnerom oraz pozostałym organizacjom, które otrzymały dofinansowanie.

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego

Przedstawiciele krajów programu spotkali się w Kilonii, w Niemczech, w dniach 22-23 września. Było to drugie posiedzenie Komitetu w ramach nowego Programu. Spotkaniu przewodniczyła Teresa Marcinów z Ministerstwa Funduszy Rozwoju i Polityki Regionalnej, ponieważ w tym roku to Polska sprawuje przewodnictwo.

Projekty podstawowe mające na celu przekształcenie w zielony i odporny region

Projekty Interreg polegają na łączeniu ludzi o różnych perspektywach, wiedzy i doświadczeniach. Dzięki funduszom UE możliwa jest współpraca, w celu przekształcenia swoich pomysłów w działające rozwiązania. Wybór tych pomysłów był najważniejszym punktem tego posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Spośród 98 wniosków, które w zrównoważony sposób odpowiadały priorytetom tematycznym programu, Komitet Monitorujący wybrał do finansowania 31 projektów. Na projekty przeznaczono prawie 80 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prawie milion z norweskiego funduszu krajowego, aby mogły one skutecznie napędzać przejście do zielonego i odpornego regionu.

W priorytecie 1 "Innowacyjne społeczeństwa" do dofinansowania wybrano dwanaście projektów: osiem w celu 1.1 Odporne gospodarki i społeczności oraz cztery w celu 1.2 Responsywne usługi publiczne. Zatwierdzone projekty obejmują różnorodną tematykę, od napędzania odpornego przemysłu gier, lokalnych sektorów spożywczych, poprzez inteligentną diagnostykę, aż po wspieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez kobiety-uchodźców i opiekę nad zdrowiem psychicznym obywateli, zwłaszcza dzieci.

W priorytecie 2 "Water-smart societies" do dofinansowania wybrano osiem projektów: pięć w celu 2.1 Zrównoważone wody i trzy w celu 2.2 Niebieska gospodarka. Projekty będą dotyczyły m.in. gospodarki wodnej, zwalczania mikrozanieczyszczeń, substancji niebezpiecznych i wycieków składników odżywczych oraz poprawy odzysku i ponownego wykorzystania składników odżywczych. Projekty będą również wspierać interakcje lądowo-morskie, zrównoważoną akwakulturę oraz zmniejszenie emisji w transporcie związanym z niebieską gospodarką.

W priorytecie 3 "Społeczeństwa neutralne klimatycznie" do dofinansowania wybrano jedenaście projektów: pięć w celu 3.1 Gospodarka cyrkularna, cztery w celu 3.2 Transformacja energetyczna i dwa w celu 3.3 Inteligentna zielona mobilność. W ramach projektów prowadzone będą prace m.in. nad zrównoważonymi systemami żywnościowymi, wsparciem dla biznesu, biomasą leśną, postępowaniem z odpadami z tworzyw sztucznych, renowacją energii w budynkach, możliwościami magazynowania energii oraz planami tankowania wodoru.

Kolejne kroki i planowanie przyszłości

Zaraz po wyborze rozpocznie się proces kontraktowania. W ciągu najbliższych trzech miesięcy projekty będą gotowe do rozpoczęcia działań mających na celu wprowadzenie nowych rozwiązań w regionie.

Równolegle z wyborem projektów, Komitet Monitorujący zastanawiał się już nad wynikami pierwszego naboru wniosków, zarówno dla projektów podstawowych, jak i małych. Wspólnie uzgodnili kroki dotyczące kolejnych naborów. Wspólnie przyjrzeli się także planowanym działaniom komunikacyjnym, w tym zbliżającej się konferencji programowej w Hamburgu, w dniach 19-20 października. Komitet zatwierdził zmiany w Podręczniku Programu 2021-2027 (wersja 3.0). Nowa wersja zostanie wkrótce opublikowana na Portalu.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Investionsbank Schleswig-Hostein (IB.SH), który od 1997 roku pełni funkcję Instytucji Zarządzającej/Wspólnego Sekretariatu Programu. Erk Westermann-Lammers, Dyrektor Generalny IB.SH, wyraził zadowolenie z zaufania udzielanego przez lata i życzył udanego wyboru projektów oraz ich późniejszej realizacji.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram