Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Aktualności Green up Projekty Polski pll_62d6b641d5134 Green up

Wyniki konkursu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały wyniki drugiego konkursu na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 311 wniosków w ścieżce na duże granty i 302 wnioski w ścieżce na małe granty. Komitet Wykonawczy, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu grantów na realizację 102 projektów: 72 dużych i 30 małych.

Łączna kwota środków przyznanych na realizację działań projektowych to 6 623 535,40 euro. Z tej kwoty 1 807 398,70 euro zostanie przeznaczone na projekty w obszarze 1. (Ochrona praw człowieka), 1 950 859,17 euro na projekty w obszarze 2. (Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu) oraz 2 865 277,53 euro na projekty w obszarze 3. (Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym).

Dodatkowo, na realizację planów rozwoju instytucjonalnego (obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego), przyznaliśmy 1 056 486,37 euro, a kolejne 167 368,33 euro rezerwujemy dla Grantobiorców, których plany rozwoju wymagają modyfikacji.

Wyniki konkursu znajdują się na stronie programu:

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wyniki-2-konkursu-na-projekty-tematyczne/

Jednym z projektów, który dostał dofinansowanie jest "Green up". Został on przygotowany w partnerstwie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenia "WAMA-COOP", Elbląskiego Parku Technologicznego oraz Partnera z Norwegii FONIX AS.

Projekt "GREEN UP 2022-2024 - MŁODZI NA RZECZ ZIELONEJ ZMIANY SZKÓŁ I SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH" został przygotowany w obszarze tematycznym nr 3. "Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym".

Projekt "Green Up" angażuje 3 partnerów społecznych (2 PL i 1 NO), 1 instytucja otoczenia biznesu
(EPT), 3 jednostki samorządu terytorialnego oraz 9 placówek edukacyjnych w działania
prośrodowiskowe poprzez:

 1. Aktywizację regionalnego zaangażowania obywatelskiego i społecznego w oparciu o organizacje
  3 sektora i jednostek powiązanych działających na rzecz młodego pokolenia w regionie Warmii i
  Mazur oraz Pomorza;
 2. Umiędzynarodowienie działań i postaw przedsiębiorczości organizacji społecznych,
  obywatelskich i samorządowych oraz podniesienie ich kompetencji do pracy z młodzieżą w
  dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu (działania pro-klimatyczne) oraz przeciwdziałaniu ich
  negatywnym skutkom;
 3. Rozwój długoterminowej strategii ekologicznej, aktywności pro-ekologicznej młodego pokolenia
  w regionach peryferyjnych;
 4. Tworzenie regionalnej platformy współpracy i dialogu wielostronnego (NGO, jednostki
  samorządowe, szkoły, młodzież) na rzecz lokalnych społeczności i ochrony środowiska;
 5. Szkoła jako żywe laboratorium zmiany - włączenie środowisk lokalnych w życie szkoły, w
  edukację ekologiczną i działania środowiskowe.
 6. Kreowanie nowych rozwiązań istniejących problemów oraz wyzwań;
  „Green UP” jest także zwiększenie zaangażowania obywatelskiego oraz praktycznego wpływu
  młodzieży na podejmowane decyzje lokalne i zmiany w szkołach (9) w 3 JST (na poziomie szkoły i
  gminy)

W ramach działań projektowych właczone zostaną szkoły z Bągartu, Braniewa, Bruku, Dzierzgonia i Nowego Miasta Lubawskiego. Dodatkowo współpracować będziemy z Gminą Miasta Braniewo, Gminą i Miastem Dzierzgoń oraz Gmina Miejską Nowe Miasto Lubawskie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram