Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski Engage!

Wydarzenie otwierające Program Interreg Południowy Bałtyk, 20-21 września 2022, Gdańsk

Innowacyjny, zrównoważony, atrakcyjny i aktywny Południowy Bałtyk - to hasła towarzyszące programowi Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

W dniach 20-21 września w Gdańsku odbędzie się Coroczne Wydarzenie 2022 wraz z Kick-off nowej perspektywy programowej (miejsce spotkanie będzie podane bliżej terminu wydarzenia).

Wydarzenie to będzie podsumowaniem perspektywy programowej 2014-2020 oraz inauguracją perspektywy programowej 2021-2027. Będzie to także okazja do obchodów Europejskiego Roku Młodzieży oraz Współpracy Europejskiej.

Informacje i wstępną agendę można znaleźć tutaj

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkich interesariuszy projektu ENGAGE!, którzy stawiają pierwsze kroki we współpracy międzynarodowej, ale także tych, którzy chcą kontynuować transgraniczną, ponadnarodową misję w swojej organizacji i planują rozszerzyć grono partnerów zagranicznych!

Pomimo wakacji, czasu wolnego - zapamiętaj tę datę: 20-21 września 2022, Gdańsk!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram