Informacje z Euroregionu Bałtyk

WaterMantl-ne Aktualności Projekty WaterMan Polski WaterMan

Wizyta studyjna w ramach projektu WaterMan

Projekt WaterMan promuje działania mające na celu ponowne wykorzystanie wody oraz jej odzyskiwanie. Organizowana jest wizyta studyjna do Murcji dla lokalnych reprezentantów władzy.

Serdecznie zapraszamy na wyjazd studyjny WaterMan pt. „Ponowne wykorzystanie wody w praktyce: współistnienie z niedoborem wody w regionie Murcia w Hiszpanii”, który odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2024 r.

Ponowne wykorzystanie wody i wykorzystanie alternatywnych źródeł wody to wciąż dość nowy temat w regionach Morza Bałtyckiego. Jest to jednak długoterminowa praktyka w Europie Południowej. Region Murcji w Hiszpanii jest punktem odniesienia w tej dziedzinie, któremu w ciągu ostatnich 20 lat udało się zwiększyć wskaźnik ponownego wykorzystania ścieków z 0% do 98%. Wyjazd studyjny do programu WaterMan, realizowany we współpracy z Generalną Dyrekcją ds. Wody Regionu Murcji, umożliwi dogłębny wgląd w historię tego sukcesu z różnych perspektyw, w tym wizyty na miejscu w celu zapoznania się z praktycznymi przykładami ponownego wykorzystania wody oraz możliwość nawiązać bezpośrednią wymianę informacji z kluczowymi zainteresowanymi stronami i biegłymi ekspertami na temat sposobów reorganizacji zaopatrzenia w wodę w kontekście zmian klimatycznych i rosnącego niedoboru wody.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o bezpośredni kontakt w sprawie uczestnictwa do 29.02.2024

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram