Informacje z Euroregionu Bałtyk

WaterMantl-ne Aktualności WaterMan Polski pll_65830d0ebac7b WaterMan

Waterman - spotkanie on-line

W dniu dzisiejszym odbyło się, ostatnie już w tym roku, spotkanie w formule on-line, w którym uczestniczyli partnerzy projektu Waterman. Każdy z uczestników przedstawił informacje, na jakim etapie znajduje się realizacja ich działań. Podsumowano najważniejsze kwestie związane z priorytetowymi zadaniami projektu oraz kwestiami finansowymi. Dyskutowano na temat wspólnej puli budżetowej, jej struktury i konkretnych rozwiązań dotyczących pokrywania kosztów wspólnych inicjatyw. Część spotkania poświęcona była również tematom związanym z odbyciem wizyty studyjnej w Murcji oraz kolejnym spotkaniom projektowym.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram