Informacje z Euroregionu Bałtyk

WaterMantl-ne Aktualności Projekty WaterMan Polski pll_641d7d7f80683 WaterMan

WaterMan kick off - Kalmar i Västervik

Dzialania projektu WaterMan rozpoczęły się w styczniu tego roku i będą realizowane przez okres trzech lat przez 16 pełnych partnerów z 6 różnych krajów (SE, DK, DE, PL, LT, LV, EE). Projekt sam w sobie ma za zadanie promocję ponownego wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do gospodarki wodnej, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na zmianę klimatu. Kluczowymi podmiotami zajmującymi się ponownym wykorzystaniem wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe, dla większości z których temat jest wciąż nowością.

Jednym z pierwszych działań projektu WaterMan była konferencja startowa w Kalmarze oraz Västervik, która odbyła się w dniach 14-16.03.2023.

Uczestnicy konferencji startowej projektu zostali przywitani przez reprezentanta Kalmar County oraz GA-MA consulting. Oprócz omówienia podstawowych kwestii związanych z projektem każdy z partnerów zaprezentował siebie i swoje zaangażowanie w projekcie. 🇩🇰 🇱🇻 🇱🇹 🇵🇱 🇩🇪 🇸🇪

Drugi dzień konferencji poświęcony był działaniom pilotażowym. Uczestnicy mieli możliwość udziału w wizycie studyjnej w Gamleby i Västervik, gdzie zobaczyli docelowe miejsca pilotażu w Szwecji i aktualne rozwiązania dotyczące zalewania jak i suszy. W miejscach pilotażowych reprezentanci miast opowiedzieli nam o miejscu i pomyśle na działanie. Reprezentant Gamleby opowiedział o istniejącej zaporze I generacji, jej koncepcji, doświadczeniach i wykorzystaniu retencjonowanej wody. W ramach pilotażu projektu WaterMan chcą dokonać recyrkulacji wody retencyjnej poprzez rozszerzenie wykorzystania retencjonowanej wody deszczowej z wielu zapór. W drugiej miejscowości Västervik uczestnicy poznali plany i wyzwania z jakim boryka się miasto. Dzięki możliwości testowania rozwiązania pilotażowego chcą dokonać recyrkulacji zatrzymanej wody za pomocą planowania wielu zapór 2. generacji oraz przygotowanie lokalnej strategii modelowej dotycząca ponownego wykorzystania wody.

W spotkaniu wzięła udział liczna reprezentacja ze strony polski tj. Urząd Miasta w Braniewie oraz Politechnika Gdańska oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. W projekcie zaplanowane są działania zarówno miękkie jak i pilotażowe. Jednym z takich miejsc pilotażowych będzie Miasto Braniewo, które przy współpracy i wsparciu ekspertów z Politechniki Gdańskiej będą realizować zaplanowany pilotaż dot. recyrkulacji zatrzymanej wody: w postaci miejskiego ogrodu deszczowego przy publicznym basenie, ponownego wykorzystania wody z basenu publicznego. Ponadto przygotowany zostanie model lokalnej strategii: Miejska strategia ponownego wykorzystania wody.

Dodatkowo pilotaże będą realizowane na Litwie, Łotwie, Danii, Niemczech oraz Szwecji. Wszystkie działania dotyczą tematyki ograniczenia wykorzystania wody w regionie Morza Bałtyckiego. Będą to np.:

 • Zbiorniki retencyjne wód deszczowych w miejscach publicznych,
 • Podziemny zbiornik retencyjny na wodę deszczową,
 • Ponowne wykorzystanie wody z oczyszczalni ścieków dla elektrolizy wodoru. Ulepszone oczyszczanie ścieków z oczyszczalni ścieków do wykorzystania w rolnictwie,
 • Ponowne wykorzystanie wody z oczyszczalni ścieków na dużą skalę / odpowiednie oczyszczanie do celów przemysłowych i komercyjnych,
 • Mobilny system do dezynfekcji ścieków oczyszczonych,
 • System dwururowy w budynku użyteczności publicznej.

Projekt oprócz działań pilotażowych będzie opierał się na działaniach miękkich takich jak:

 • wizyty studyjne,
 • międzynarodowe konferencje,
 • warsztaty,
 • okrągłe stoły,
 • analiza danych,
 • stworzenie modeli strategii użycia wody,
 • organizacja wydarzeń uświadamiających i poszerzających wiedzę,
 • partnerskie konsultacje,
 • promocja działań i projektu.

Ostatni dzień konferencji startowej poświęcony był administracyjnej i finansowej części projektu. Lider zapoznał partnerów z procedurami, zasadami i terminami jakie są w programie. Lider wspólnie z partnerami uzgodnili plan działań na ten rok, z uwzględnieniem kolejnego spotkania fizycznego oraz kolejnych spotkań online. Ostatnim zagadnieniem poruszonym w trakcie trzeciego dnia było podpisanie Partnership Agreement oraz terminy, na które muszą zwracać uwagę partnerzy jeżeli chodzi o raportowanie działań merytorycznych i finansowych.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram