Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_6452c02a740e2

Warsztaty dla Liderów IS Ekonomia Wody

21 kwietnia br., w siedzibie Elbląskiego Parku Technologicznego, odbyły się warsztaty związane z branżą wodną, dotyczące inteligentnej specjalizacji "Ekonomia wody". Wydarzenie zorganizowane zostało przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina. W otwarciu wzięli udział Prezydent Miasta Elbląg, Witold Wróblewski oraz zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dorota Kopeć.

Swoje prelekcje wygłosili: Prof. nadzw. Joanna Hołub-Iwan – ekspert z zakresu działań instytucji innowacyjnego biznesu, Marcin Żuchowski – dyrektor Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Michał Bąk – związany z przemysłem jachtowym oraz Dariusz Gawlik – związany instytucjonalnie z Inteligentną Specjalizacją Ekonomia Wody. O swojej działalności opowiedzieli również pracownicy z Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych EPT oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka.

Tematy prezentacji i przemówień związane były z zagadnieniami współpracy jako wartości i zarazem czynnika sukcesu przedsiębiorstw, budowy przewagi konkurencyjnej oraz obszernym tematem możliwych źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.

Było to już drugie spotkanie Liderów Inteligentnej Specjalizacji Ekonomii Wody. Dla przypomnienia pierwsze odbyło się w grudniu 2022 roku, gdzie podczas merytorycznej dyskusji pracowano nad powyższymi tematami oraz analizą SWOT Inteligentnej Specjalizacji, która była także ważnym punktem drugiej edycji wydarzenia. Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na 3 grupy, w których pod okiem prowadzących toczyła się dyskusja na temat szans, zagrożeń oraz mocnych i słabych stron dla branż wchodzących w skład Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody.

Podczas piątkowego spotkania został również podpisany list intencyjny "Elbląskiej Sieci Specjalizacji i Ekonomii Wodnej”. Sygnatariusze powyższego listu zadeklarowali chęć współpracy w zakresie tworzenia sieci i platformy kooperacji wodnej. Sieć ta będzie miejscem współpracy i koordynacji  wielosektorowej pod kierownictwem Gminy Miasta Elbląg i koordynowanym przez Elbląski Park Technologiczny oraz  Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, pełniących rolę punktów kontaktowych tej nieformalnej grupy, wspierającej podmioty gospodarki i ekonomii wodnej regionu północnej Polski.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram