Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski Aktualności

UWAGA! Konkurs "WM dla WM..." - wnioski na współpracę międzynarodową do 9 lutego 2023, czytaj dalej...

Uwaga samorządy Warmii i Mazur! Jeśli są Państwo zainteresowani konkursem "WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2023 ROKU" zachęcamy do zapoznania się z możliwością finansowania działań poniżej. Znajdą tam Państwo: Ogłoszenie, Regulamin, Wzór wniosku, Ramowy wzór umowy, Aktualizacja wniosku, Karta oceny merytorycznej, Karta oceny formalnej, Wzór pełnomocnictwa:

KONKURS

Jednostką wdrażającą konkurs jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Współpracy Międzynarodowej.

W 2023 roku w szczególności zaproszenie kierowane jest na realizację projektów:
• angażujących zagraniczne podmioty z regionów członkowskich Euroregionu Bałtyk (Regionalna Gmina Bornholm – Dania; Regiony Kalmar, Blekinge i Kronoberg – Szwecja; Okręg Kłajpedzki – Litwa) ze względu na 25. rocznicę utworzenia tej organizacji,
• związanych z obchodami Roku Mikołaja Kopernika,
• inicjatyw wpisujących się w przypadającą 20. rocznicę podpisania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Umowy o współpracy regionalnej z Obwodem Rówieńskim (Ukraina).

Celem Konkursu jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa
warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym
w szczególności:
- wspierających różne formy współpracy międzynarodowej;
- budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa
samorządowe;
- służących aktywizacji społeczności lokalnych;
- promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie za granicą;
- promujących dorobek i działalność osób związanych z regionem;
- służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

Przykładowe działania:

- zaproszenie przyszłych miast partnerskich do współpracy (np. z Ukrainy, Mołdawii, Skandynawii)

- zaproszenie miast partnerskich na nasze polskie lokalne święta ważne dla społeczności

- wspólne spotkania z partnerami z zagranicy za granicą

- wyjazdy do miast partnerskich

- wizyty studyjne po obu stronach

- wspólne konkursy, wystawy, zawody sportowe

Pytania dotyczące Konkursu przesyłać można na adres dwm@warmia.mazury.pl 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram