Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Aktualności Projekty Think Global, Act local Polski pll_63f3882b1af4a Think Global, Act Local

Trzeci warsztat w ramach projektu Think Global, Act Local - Włochy

Warsztaty projektu Think Global, Act Local miały miejsce we włoskim mieście Gambassi Terme w dniach 7-8 lutego 2023. Miały na celu pogłębienie współpracy władz z mieszkańcami, ale i również prezentację przez władze miasta Gambassi Terme lokalnych warunków związanych z promocją turystyki.

Uczestnicy reprezentujący Stowarzyszenie w trakcie warsztatów: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko, Burmistrz Olsztynka oraz Burmistrz Gminy Górowa Iławeckiego.

Goście zostali przywitani przez Burmistrza miasta Gambassi Terme oraz dowiedzieli się więcej o samym mieście i regionie. Partner z Włoch opowiedział o lokalnych warunkach i w jaki sposób działają w celu promocji regionu oraz lokalnych przedsiębiorców.

W trakcie wyjazdu miały miejsce wizyty studyjne w muzeum, szkole podstawowej oraz lokalnych miejscach turystycznych. Uczestnicy mogli poznać realia życia dziennego mieszkańca Gambassi Terme.

Oprócz wizyt studyjnych odbyły się warsztaty, na których uczestnicy podzieleni na grupy krajowe pracowali nad dokumentem związanym ze strategią promocji turystyki i regionu. Po przygotowaniu wstępnych punktów zostały one zaprezentowane dla pozostałych uczestników. Dodatkowo miało miejsce spotkanie z mieszkańcami miasta, którzy powiedzieli z ich perspektywy jak wygląda promocja regionu, jak można ją poprawić oraz uzyskali kilka pomysłów na lepsze promowanie turystyki.

Projekt „Think Global, Act Local: (1.07.2022r. » 31.12.2023r.) realizowany w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), Sieć Miast / Citizens, Equality, Rights and Values Program (CERV), Network of Towns.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram