Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski Sztum Circular Economy

Task Force - grupa polska 31.01.2024

W dniu 31.01.2024 odbyło się kolejne spotkanie polskiej grupy roboczej Task Force. W spotkaniu wzięli udział specjaliści w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ekologii. Tematem spotkania były możliwości finansowania przyszłych inicjatyw projektowych. W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się wiedzą na temat aktualnie trwających naborach oraz o przyszłych planowanych na 2024 rok. Rozmawiano o aktualnych trendach w innowacyjnych rozwiązaniach oraz w jakich obszarach Unia Europejska będzie finansować wspólne działania.

Wspólnie ustalono, że warto edukować począwszy od najmłodszych oraz zastanowić się nad rozwiązaniami poprawiającymi jakość wody, aby w przyszłości nie było problemów z jej brakami.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram