Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_62271bb21848b Sztum Circular Economy

Sztum Circular Economy - prace nad dokumentacja projektową

W dniu 2 marca 2022 odbyło się spotkanie online ze wszystkimi członkami konsorcjum projektowego tj. Miastem i Gminą Sztum, Stowarzyszeniem, Politechniką Gdańską oraz partnerem Norweskim International Development Norway.

W trakcie spotkania Partnerzy pracowali nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, która zamknie proces związany z podpisaniem umowy z grantodawcą, a Liderem projektu. Uczestnicy omówili kwestie dotyczące umowy partnerskiej, która musi zostać podpisana pomiędzy Liderem, a partnerami. Dodatkowo prowadzone były rozmowy nad najbliższymi działaniami, które partnerzy będą realizować, między innymi konferencja startowa, która odbędzie się w Sztumie. Dodatkowe informacje o dacie i wybranym miejscu zostaną podane w późniejszym terminie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram