Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski Engage!

Sukcesy ENGAGE! - nowe konsorcja projektowe programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Dzięki ścisłej współpracy organizacji pozarządowych z Biurem Porad Współpracy Międzynarodowej działającym w ramach projektu ENGAGE! zostały zbudowane ciekawe projekty z partnerami zagranicznymi i szczęśliwie doprowadziliśmy do złożenia 4 projektów do programu INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027!

To była ciężka ale bardzo ciekawa praca, oparta na zaufaniu, zrozumieniu i wspólnym tworzeniu - dziękujemy za zaangażowanie!

Złożone projekty dotyczą bardzo ważnych dla obszaru południowego Bałtyku tematów. Są wśród nich działania na rzecz młodzieży, wartości obywatelskich, rozwiązywania problemów w miejscowościach turystycznych, zwalczanie różnych niebezpiecznych substancji w morzu Bałtyckim, digitalizacja i automatyzacja portów morskich.

Stowarzyszenie pełni funkcję doradcy i wspiera swą wiedzą NGO-sy, które chcą poznać fundusze europejskie, rozwijać swoje organizacje i partnerstwa ale przede wszystkim działać transgranicznie.

O wynikach konkursu będziemy informować na bieżąco.

Wszystkim partnerom życzymy powodzenia!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram