Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski

Subregion Olsztyński oficjalnie w Programie Interreg Południowy Bałtyk!

Dobre wiadomości napłynęły z Brukseli. Komisja Europejska zatwierdziła aktualizację Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027. W nowej wersji Program rozszerzy swój obszar kwalifikowalny o subregion Olsztyński tj. powiaty: olsztyński, lidzbarski, bartoszycki, nidzicki, kętrzyński, mrągowski, szczycieński oraz miasto Olsztyn, czytamy na warmia.mazury.pl

Na warmia.mazury.pl czytamy także, że nowa sytuacja geopolityczna, utrata wcześniejszych możliwości współpracy transgranicznej z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej, zwiększony budżet Programu i mocne poparcie regionów uczestniczących w Programie Południowy Bałtyk, przyczyniły się do pozytywnego zakończenia negocjacji z Komisją Europejską sprawie rozszerzenia obszaru kwalifikowalnego Programu.

Atutem Programu Południowy Bałtyk jest możliwość nawiązania współpracy z partnerami z bałtyckich regionów posiadających w dużej mierze podobną specyfikę do województwa warmińsko-mazurskiego np. mniejszą gęstość zaludnienia, brak lub nieliczne duże aglomeracje miejskie, dominujący charakter wiejski, regionalne specjalizacje m.in. ekologiczna żywność, drewno, turystyka typu „slow tourism” itp.  

Udział w międzynarodowych projektach transgranicznych wspieranych przez Program umożliwia m.in. wdrożenie wspólnych innowacyjnych rozwiązań np. IT, nawiązanie trwałych modeli współpracy, tworzenie i przystępowanie do transgranicznych sieci i klastrów, wymianę doświadczeń i know-how, wspólne inwestycje o charakterze pilotażowym oraz wypełnienie brakujących powiązań transgranicznych np. w zakresie małej infrastruktury szlaków turystycznych. Zalety tego programu od dłuższego czasu są już znane beneficjentom z subregionu elbląskiego, którzy mają możliwość uczestnictwa w Programie od perspektywy UE 2007-2013.       

Najbliższa okazja na sprawdzenie możliwości Programu Południowy Bałtyk już niebawem, gdyż zbliża się nabór na tzw. projekty małej skali, który odbędzie się w okresie od 22 lutego do 21 marca 2024 roku.

Ten rodzaj projektów charakteryzuje się m.in. krótszym czasem realizacji (do 18 miesięcy) oraz mniejszym (niż w regularnych projektach) budżetem, który nie może przekroczyć 200 tysięcy EUR.  Projekty małej skali to znakomity sposób na przetestowanie oferty Programu przez mniejsze instytucje i samorządy, również partnerów bez wcześniejszych doświadczeń współpracy międzynarodowej.

Natomiast w kwietniu 2024 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru wniosków na projekty regularne cieszące się  zwykle największym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Umożliwiają one finansowanie przedsięwzięć trwających do 36 miesięcy i dysponujących większym budżetem tj. ok. 1-2 mln EUR (rekomendowane) – natomiast nie więcej niż 5 mln EUR.  

Budżet całego Programu po zmianach obejmujących zwiększenie jego alokacji wynosi  93 802 411 EUR.

To milowy krok, który został wykonany w celu polepszenia współpracy Polski północnej z pozostałymi regionami kwalifikującymi się w programie Interreg Południowy Bałtyk. Dla Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk to bardzo dobra wiadomość. Subregion Olsztyński jest dla nas ważnym obszarem w codziennej współpracy z tym regionem, ponieważ jest zaangażowany w wiele międzynarodowych inicjatyw, ponadto ma ogromny potencjał i chęć włączania się w kolejne projekty partnerskie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram