Informacje z Euroregionu Bałtyk

SB Nudgingtl-ne Aktualności Projekty SB Nudging Polski pll_62c7f75288cac SB Nudging

SB Nudging - Krajowe warsztaty mające na celu określenie, w jaki sposób polskie gminy chcą pracować z metodą "nudging" w regularnych projektach

W ramach działania związanego z organizacją krajowego warsztatu i indywidualnych konsultacji w dniu 7.07.2022 odbyło się spotkanie z przyszłym partnerem regularnego projektu Miastem Malbork. Oprócz pracowników zaangażowanych w przygotowanie projektu w warsztacie wziął udział Burmistrz Miasta Pan Marek Charzewski. W trakcie burzy mózgów i wspólnych rozmów omówiono pomysły jakie mają reprezentanci Malborka oraz jakie są dodatkowe pomysły i możliwości działań w projekcie przedstawione przez reprezentantów Stowarzyszenia, którzy byli po spotkaniu z partnerami projektu seed money.

Działania zaproponowane przez Miasto Malbork:

  1. Analiza rodzaju śmieci – badania. Wizyty studyjne przedstawicieli władz i osób odpowiedzialnych za sortowanie śmieci w Malborku
  2. Zbieranie plastiku przez mieszkańców i w szkołach (przetworzenie na instalacje i meble drukowane techniką 3D)
  3. Prowadzenie zajęć dla dzieci w szkołach i badania skojarzeniowe
  4. Wprowadzenie segregacji śmieci w miejscach publicznych w oparciu o intuicyjne śmietniki wydrukowane z plastiku metodą 3D
  5. Zmiana polityki miasta do bycia bardziej „eko”
  6. Powiadomienia o organizowanych akcjach w aplikacji „Blisko”
  7. Akcje typu „challenge”, żeby zachęcić mieszkańców

Miasto Malbork w projekcie SB Nudging będzie starało się działać na obszarze kultury jak i ścieżek turystycznych oraz rowerowych. Jest to propozycja zarówno Stowarzyszenia jak i Miasta Malbork, aby połączyć te dwa sektory, które w przypadku miasta się łączą.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram