Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Aktualności Green up Projekty Polski pll_63174075d88db Green up

SPOTKANIE ROBOCZE POLSKIEJ STRONY KONSORCJUM PROJEKTU GREEN UP – 06.09.2022

W dniu dzisiejszym w Elbląskim Parku Technologicznym miało miejsce w formule roboczej spotkanie trójstronne organizacji odpowiedzialnych za implementację i przyszłe wdrożenie szeregu innowacyjnych działań projektowych niedawno przyznanego dofinansowania dla projektu „Green up 2022-2024 - młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”, który będzie realizowany ze środków funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

W spotkaniu wzięli udział partnerzy reprezentujący:

·         Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP – stanowiącego Lidera projektu;

·         Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk;

·         Elbląski Park Technologiczny.

Są to partnerzy, którzy będą odpowiedzialni przez najbliższe 20 miesięcy za kontakty i współpracę z naszymi partnerami samorządowymi, prowadząc działania aktywizacyjne, edukacyjno-informacyjne. Wszystko to ma stanowić o sile praktycznego wymiaru projektu i jego efektów dla lokalnych społeczności, w tym przypadku reprezentowanych przez placówki edukacyjne i młodzież szkolną w trzech miastach: Dzierzgoń, Nowe Miasto Lubawskie i Braniewo.

Było to ważne spotkanie koordynacyjne poświęcone głównie planowaniu najbliższych pierwszych działań projektu takich jak: spotkanie koordynacyjne z lokalnymi partnerami (online), konferencja początkowa, spotkania diagnostyczne w gminach, czy spotkania metodyczne w szkołach.

W trakcie spotkania zajęto się również kwestiami administracyjno-technicznymi dotyczącymi podpisania umowy grantowej, ponownej weryfikacji wniosku projektowego, aby był w jak najlepszym stopniu dostosowany do potrzeb partnerstwa i oczekiwań beneficjentów. To także żmudne przygotowanie wymaganej dokumentacji, umożliwiającej zamknięcie procesu podpisania umowy grantowej.

Zespół partnerski chce, by projekt ruszył już 1 października i obecnie trwają prace finalizacyjne, byśmy mogli wszyscy przejść do meritum sprawy, czyli podjąć wielosektorowe działania na rzecz zwrócenia uwagi i wprowadzenia trwałej zmiany odnośnie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych wśród najmłodszego pokolenia.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram