Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski Sztum Circular Economy

Spotkanie online - Task Force 11.01.2024

W dniu 11.01.2024 odbyło się spotkanie międzynarodowej grupy zadaniowej Task Force - Energy transition and Circular Economy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały programy w ramach, których możliwe będzie przygotowanie wspóknych inicjatyw.

Omówione zostały między innymi programy Interreg South Baltic, Interreg Baltic Sea Region, EU Innovation Fund, EU Strategic Policy Development Fund, Connecting Europe Facility, Cross border Renewable Energy Sources Fund, Horizon Europe, ELENA – European Local Energy System.

Omówiono również przygotowane raporty dotyczące obecnej sytuacji pod wzgledem strategii i polityk unijnych, krajowych i regionalnych.

Poświęcone było również planowaniu technicznemu kolejnego fizycznego spotkania w dniach 14-15.02.24 w Vaxjo. Częśc uczestników zadeklarowała fizyczny udział w spotkaniu grupy oraz kontynuację rozmów związanych ze wspólnymi działaniami.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram