Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Aktualności Green up Projekty Polski pll_6452d57dee0ac Green up

Spotkania z młodzieżą szkolną w Braniewie, w ramach projektu GreenUp.

Cykl spotkań metodycznych z uczniami w ramach projektu Green Up! dobiegł końca. Spotkania miały na celu aktywizację uczniów do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na tematy ekologiczne. Młodzież miała okazję przedstawić swoje pomysły dotyczące ekologicznych rozwiązań dla otoczenia, by potem najciekawsze z nich miały realną szansę na ich realizację.

Młodzi uczestnicy warsztatów wykazali się sporą wiedzą na temat ekologii, dojrzale wypowiadali się na tematy związane z efektem cieplarnianym, gospodarką wodną, czy problemem zaśmiecania środowiska. Uczniowie podzieleni na grupy, z zaangażowaniem pracowali nad wymyślaniem i opracowywaniem swoich pomysłów, jak ulepszyć otoczenie, w którym żyją. Następnie zaprezentowali swoje wnioski.  Pojawiły się miedzy innymi pomysły takie jak stworzenie parków dla psów, instalacja ładowarek na baterie słoneczne, umieszczenie dystrybutorów do picia wody w mieście,  i wiele innych, ciekawych pomysłów. Obok potrzeb takich jak zwiększenie ilości koszy na śmieci, źródełka z wodą pitną w mieście,  czy stworzenie miejsc do spotkań na świeżym powietrzu, pojawiła się także idea stworzenia ogrodu botanicznego i łąk kwietnych. Uczniowie zwracali też uwagę na potrzebę zwiększenia świadomości ekologicznej, zarówno u młodszego, jak i starszego pokolenia.

Pierwsze z trzech spotkań z braniewską młodzieżą, w ramach  projektu, odbyło się w SP nr 3 im. Senatu RP w Braniewie, druga odwiedzona szkoła to SP nr 5 im. Ziemi Braniewskiej, trzecią placówką była SP Sportowa nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie. Dla przypomnienia - wcześniej możliwość przedstawienia swoich pomysłów miała młodzież z gminy Dzierzgoń oraz młodzież z Nowego Miasta Lubawskiego.

Uczniowie zostali zachęceni do wzięcia udziału w konkursie, polegającym na nagraniu kilkuminutowego filmiku, bazując na zasadach „reduce, reuse, recykling!”. Zwycięzcy konkursu dostaną nagrody rzeczowe.

Wszystkie pomysły młodych uczestników warsztatów zostały odczytane i złożone w teczce, która trafi do urzędu i dalej pod obrady przy „okrągłym stole”, a najlepsze zostaną wyselekcjonowane w dalszych etapach projektu.

W spotkaniach brali udział partnerzy projektu: WAMA COOP Stowarzyszenie, Elbląski Park Technologiczny i STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGION BAŁTYK

Projekt realizowany jest w ramach programu Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram