Informacje z Euroregionu Bałtyk

SCONEtl-ne Aktualności SCONE Polski pll_66840833d2c22 SCONE

SCONE - konferencja startowa

Start projektu SCONE - Sieć Współpracy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Południowym Bałtyku nastąpił w dniu dzisiejszym. Konferencja startowa odbyła się w trybie on-line. Konsorcjum projektowe spotkało się by oficjalnie zainaugurować start projektu. Każdy z partnerów przedstawił swoją organizację, zaangażowanie w projekcie oraz swoje aktywności związane z przyszłymi działaniami. Wysłuchaliśmy również krótkiej prezentacji związanej z wytycznymi administracyjnymi Interreg South Baltic.

Nasze stowarzyszenie w projekcie występuje jako PP6
Pakiet roboczy STG ERB obejmował będzie wzmacnianie zdolności do współpracy w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na celu ma wzmocnienie zdolności do współpracy wśród nauczycieli szkół średnich oraz szkół wyższych kształcących nauczycieli, koncentrując się na edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju jako praktyce dydaktycznej. Celem jest także wyposażenie edukatorów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im skutecznie prowadzić i wspierać uczniów w zrozumieniu i rozwiązywaniu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Aktywności Stowarzyszenia w projekcie będą dotyczyły m.in.:

  • przygotowania warsztatów online we ścisłej współpracy z partnerami. Tematy będą oparte na zapytaniach nauczycieli, ale mogą obejmować ESD jako praktykę dydaktyczną, współpracę transgraniczną, współpracę z innymi podmiotami, takimi jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO), wpływ psychologiczny zmian klimatu, łagodzenie skutków zmian klimatu, zieloną transformację, gospodarkę o obiegu zamkniętym itp.
  • Sieciowanie pomiędzy uczestniczącymi nauczycielami. Uczestniczący nauczyciele tworzą sieć, a informacje kontaktowe będą udostępniane między uczestnikami, umożliwiając współpracę i komunikację między krajami. Wyniki projektu będą rozpowszechniane na różnych forach, do których partnerzy mają dostęp, np. Euroregion Bałtyk, sieć Erasmus+, w organach miejskich i regionalnych itp.
  • Przewodnik dotyczący Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, prowadzący do stworzenia kursu online typu MOOC - Rozwój przewodnika dotyczącego Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju dla nauczycieli oparty na badaniach w ramach Pakietu Roboczego 5 oraz innych materiałach z projektu. Przewodnik przybierze formę kursu online typu MOOC (Massive Open Online Course) i będzie prowadzony w języku angielskim. Jako część MOOC, zapisani studenci będą zachęcani do dzielenia się doświadczeniami i dyskutowania online. UCA zapewnia techniczną ekspertyzę dotyczącą MOOC.

Pakiet Roboczy ma na celu wzmocnienie nauczycieli wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do integrowania Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ESD) w swojej praktyce, promując współpracę i świadome podejście do rozwiązywania wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze edukacji. Dodatkowo, zostaje opracowany kurs online typu MOOC na temat ESD.

---------------------------------------

Program dofinansowujący działania w ramach SCONE: Interreg Południowy Bałtyk

Partnerami projektu są:

CELF (DK) - lider

Centre for school and Learning, University College Absalon (DK)

Chair for Business Economics and Entrepreneurship education, University of Rostock (DE)

Rietavas Laurynas Ivinski Gymnasium (LT)

Rietavas Tourism and Business Information Centre (LT)

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (PL)

-------------------------------------

więcej o projekcie przeczytać można na naszej stronie:

https://eurobalt.org.pl/.../scone-sustainability...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram