Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski Aktualności

Przyszłość Programów INTERREG - ostatnie dni na wypełnienie Ankiety!

Szanowni Mieszkańcy naszych Gmin Członkowskich, niedługo upływa termin wypełnienia bardzo ważnej dla naszych regionów ankiety o przyszłości Programów INTERREG. Liczy się każdy głos, każda opinia, każdy wpis!

Jaka będzie przyszłość Programów INTERREG? Komisja Europejska chce poznać opinię każdego mieszkańca!

Programy Interreg zostały zaproszone do przeprowadzania konsultacji w 2024 r. dotyczących wizji współpracy terytorialnej w przyszłości po roku 2027. Do przeprowadzenia badania zostały zaproszone również Programy EIS, dawniej obejmujące Rosję i Białoruś, w tym Program Współpracy Transgranicznej Polska-(Rosja) 2014-2020, celem wykorzystania doświadczenia tych Programów, których obszary zostały szczególnie dotknięte trudną sytuacją geopolityczną.

ANKIETA tutaj

Termin wypełnienia ankiety upływa 10 lipca 2024.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram