Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Green up Polski Green up

Promocja projektu GreenUp na międzynarodowej konferencji praktyków i teoretyków.

Przez ostatnie dni, wraz ze Stowarzyszeniem WAMA COOP promowaliśmy projekt Greenup. Promocja miała miejsce w trakcie konferencji odbywającej się w the Platanias – Chania na Krecie, zorganizowanej przez the Technical University of Crete. Międzynarodowa konferencja pod nazwą „Closed cycles and the circular society 2023: the power of ecological engineering” pod patronatem the International Ecological Engineering Society (IEES) odbyła się w dniach 1-5 października br.

W tym czasie wysłuchać mogliśmy ciekawych prezentacji, łącznie 190 z 53 krajów, na różnorodne tematy, a główne z nich obejmowały w swojej merytoryce takie zakresy jak: wykorzystanie elementów i ekosystemów ekologicznych w celu ograniczenia zanieczyszczeń, wykorzystanie ekosystemów w społeczeństwie respektującym zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym i zintegrowanego planowania, odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie zasobów; zmiany klimatyczne, ekologiczna i sprawiedliwa transformacja oraz neutralność węglowa; rolnictwo regeneracyjne, inżynieria ekologiczna i przemysł wydobywczy, a także edukacja w zakresie inżynierii ekologicznej.

Ostatniego dnia reprezentanci naszego Stowarzyszenia mieli możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej, gdzie zobaczyli między innymi park botaniczny, oczyszczalnie ścieków oraz Uniwersytet na Krecie. Organizatorzy zaprezentowali dwa projekty pilotażowe, które przedstawiały między innymi: oczyszczanie wody za pomocą różnych warstw piasków i kamieni oraz wybranych roślin oraz odzyskiwanie wody z powietrza dzięki zaprojektowanym panelom (Agua De Sol).

Oprócz wysłuchania wielu ciekawych i przydatnych merytorycznie  wykładów, związanych z ekologią i szeroko pojętą ochroną środowiska, odbyliśmy również spotkanie z partnerami projektu GreenUp. Poznaliśmy także potencjalnych partnerów do tworzenia przyszłych projektów, wspierających rozwój świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności. A wraz z Politechniką Gdańską rozmawialiśmy o możliwościach i planach na nowy projekt, będący kontynuacją GreenUpa.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram