BALTWRECK - Zapobieganie masowemu zanieczyszczeniu chemicznemu wód morskich, spowodowanemu wyciekami

1.07.2024r. » 30.06.2027r.

INTERREG Południowy Bałtyk No STHB.02.02-IP.01-0009/23

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Południowy Bałtyk
Partnerzy projektu: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk /IMP PAN (PL)- lider
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk /IOPAN (PL)
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk /STG ERB (PL)
Uniwersytet Morski w Gdyni /GMU (PL)
Klaipeda University /KU (LT)
Leibniz-Institute for Baltic Sea Research Warnemünde /IOW (DE)
JT Ship Service Tomasz Jatkowski /JTSS (PL)
Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel /GEOMAR (DE)
Nature Research Centre /NRC (LT)
Chalmers University of Technology /CHALMERS (SE)
German Environment Agency /UBA (DE)
North.io LtD. /NIO (DE)
CLEANERGY Sp. z o.o. /CE (PL)
Uniwersytet Jagielloński /UJ (PL)

Projekt dotyczy zwalczania różnych niebezpiecznych substancji w środowisku wodnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości wody. Na dnie Morza Bałtyckiego znajduje się około 20 000 znanych wraków statków wojskowych i cywilnych, z których około 10% jest źródłem zanieczyszczenia paliwami lub pozostałościami zatopionej amunicji. Ponad 80 lat po II wojnie światowej, z niektórych zardzewiałych wraków wycieka niebezpieczne paliwo (np. rakotwórczy olej pirolityczny ze "Stuttgartu" skaził już 40 ha Zatoki Gdańskiej). Inne wraki są bliskie rozkładu i wymagają dokładnej kontroli, aby ocenić ryzyko i realne zagrożenie dla życia morskiego oraz utrudnienie dla różnorodnej działalności gospodarczej na dnie morza. Decyzje dotyczące monitorowania, oczyszczania lub wyłączenia działalności antropogenicznej w pobliżu wraków są niezwykle powolne, ponieważ w każdym przypadku potrzebne są kosztowne i intensywne badania.

Inicjatywa BaltWreck uważa, że nadszedł czas, aby połączyć siły wszystkich istotnych instytucji zajmujących się badaniami morskimi, administracji morskiej i decydentów w regionie, w celu rozwiązania tego poważnego transgranicznego wyzwania w sposób metodologiczny, skuteczny i zgodny z międzynarodowymi standardami.

Celem projektu BaltWreck jest przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego amunicją, niebezpieczne paliwo i inne niebezpieczne pozostałości wraków statków poprzez wspólne opracowanie, demonstrację i wdrożenie krajowych programów zarządzania wrakami.


PROJEKT W PIGUŁCE

Program: Interreg Południowy Bałtyk

Obszar projektu: Bezpieczeństwo wodne, ochrona środowiska, redukcja zanieczyszczenia, działania naukowe

Zasięg projektu: europejski lub ponadnarodowy (głównie kraje Morza Bałtyckiego)

Rola STG ERB:  Partner z własnym budżetem

Poziom dofinansowania 80%

Budżet projektu: 4 000 000, 00 EUR 

Budżet STG ERB:   133 316, 00 EUR

Konsorcjum projektowe: Projekt realizowany wspólnie z 14 pełnymi partnerami i 7 partnerami stowarzyszonymi z PL, LT, SE, DK

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram