Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Aktualności Projekty Think Global, Act local Polski pll_633ad06e63d8c Think Global, Act Local

Projekt THINK GLOBAL ACT LOCAL, pierwsze partnerskie spotkanie na żywo w Elblągu, 28-29.09.2022

Minione dwa dni, 28 i 29 września to intensywne spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń i nawiązywanie partnerstw międzynarodowych. W Elblągu odbyło się pierwsze na żywo spotkanie wszystkich partnerów biorących udział w projekcie "THINK GLOBAL ACT LOCAL" łączący miasta i gminy z 5 krajów Unii Europejskiej - Rumunii, Włoch, Grecji, Hiszpanii i Polski. Gościliśmy łącznie 19 osób z zagranicy oraz 4 reprezentantów polskich z terenów Gmin Członkowskich Stowarzyszenia. Przedstawiciele tych państw spotkali się by wspólnie opracować materiały informacyjne, które będą skierowane do ich mieszkańców.

Zanim rozpoczęła się część warsztatowa, naszych gości przywitał Prezydent Elbląga, Pan Witold Wróblewski, który w Stowarzyszeniu pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu. Pan Prezydent podzielił się z uczestnikami bardzo cennymi informacjami o mieście, jego historii, potencjale gospodarczym i bieżących inwestycjach. Zachęcił do podejmowania współpracy z miastem Elbląg i regionem.

Program spotkania przewidywał krótkie przedstawienie się uczestników. Była to pierwsza okazja by poznać się osobiście i zaprezentować potrzeby samorządów, instytucji, organizacji i innych podmiotów i w przyszłości wspólnie realizować projekty pozwalające na rozwiązywanie różnego rodzaju newralgicznych problemów i podejmować inicjatywy korzystne dla społeczności lokalnych.

Podczas tych dwóch dni spotkań naszym pierwszym zadaniem wszystkich partnerów była praca nad ankietą, która pozwoli zebrać bardzo cenne informacje o: stopniu zaangażowania zarówno społeczeństwa jak i poszczególnych władz w sprawy ważne dla swojego miasta i regionu, poziomie promocji społeczeństwa i jego potencjału. Zebrane z ankiet wyniki pozwolą na opracowanie pomysłu na długofalową strategię współpracy między gminami i zaangażowania obywateli. Sekretariat Stowarzyszenia opracował propozycje pytań w ramach 4 różnych tematów, które zostały przydzielone grupom:

  1. Stan wiedzy i zaangażowania obywateli
  2. Stan informacji i współpracy z władzami samorządowymi
  3. Jak wygląda kampania promocyjna Gmin i poziom wiedzy mieszkańców na jej temat
  4. Poczucie tożsamości lokalnej - stan marketingu społecznego

Zadaniem uczestników była dyskusja partnerów w grupach tematycznych oraz stworzenie co najmniej 30 pytań do ankiety - badań społecznych. Grupy były międzynarodowe co ułatwiało dyskusję i pokazywało stopień zróżnicowania lub podobieństwa w każdym z krajów.

Nie można poznać partnera jeśli nie pozna się jego historii. Taka znajomość buduje zaufanie, więzi i owocuje dobrą współpracą. W tym duchu zabraliśmy naszych uczestników do serca historii Elbląga jakim jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne, po którym oprowadził nas archeolog dr Marek Jagodziński - odkrywca osady pierwszych mieszkańców terenów elbląskich. Nasi goście mogli zobaczyć najbogatszy w Polsce zbiór zabytków archeologicznych Elbląga i Starego Miasta. Oprócz wystaw obejrzeli także film holograficzny, który nagrodzili oklaskami, co wobec historii krajów naszych gości było wielkim wyróżnieniem.

Drugi dzień spotkania to podsumowanie w grupach i prezentacja wypracowanych zagadnień-pytań do ankiety. Następnie grupa odbyła wizytę studyjną po regionie pokazującą potencjał regionu będący bazą do podjęcia współpracy międzynarodowej.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram