Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_6453afd2bd305 Sztum Circular Economy

Projekt Sztum Circular Economy - wizyta studyjna w Norwegii

W dniach 25-27 kwietnia br., w ramach projektu Sztum Circular Economy, przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk uczestniczyli w wizycie studyjnej, zorganizowanej przez norweskiego partnera projektu – organizację International Development Norway, działającej w różnych obszarach biznesowych, rozwiązując rzeczywiste problemy podmiotów z sektora publicznego i prywatnego. Projekt Sztum Circular Economy zakłada budowanie lokalnych podstaw dla gospodarki o obiegu zamkniętym. W myśl tej idei wizyta studyjna, miała na celu: dostrzec korzyści płynące z gospodarki cyrkularnej, pokazać dobre praktyki z nią związane, ożywić przedsiębiorcze podejście i kreatywność w kierunku gospodarki obiegowej oraz nauczyć, jak zaangażować lokalną społeczność, czy też wykorzystać lokalne zasoby na rzecz gospodarki cyrkularnej.

Pierwszym odwiedzonym miejscem, związanym z segregacją śmieci, ponownym ich użyciem oraz wykorzystaniem zasobów była wizyta w SirkuLaer, które jest centrum szkoleniowym w zakresie sortowania, a jednocześnie jest miejscem dla odwiedzających. Przedstawiciel SirkuLaer opowiedział o ich działaniach związanych z segregacją śmieci, jak uczą mieszkańców, począwszy od dzieci z klas czwartych. Uczestnicy zostali oprowadzeni po stacji, gdzie mogli zobaczyć jak wygląda segregacja w poszczególnych frakcjach oraz jak wygląda „green tent” czyli miejsce gdzie znajduje się sklep z odzyskanymi produktami.

Kolejne inspirujące miejsce to przedsiębiorstwo utylizacji odpadów, prowadzące dodatkowo second-hand – Sirkula. Innowacyjna koncepcja sklepu second-hand, znajdującego się tuż obok centrum recyklingu, polega na tym, że klienci centrum recyklingu mogą dostarczyć do Sirkula przedmioty wielokrotnego użytku, których już nie chcą, zamiast wyrzucać je do kontenera. Dostarczone przedmioty zostaną przekazane do sklepów, które mogą je sprzedać w takim stanie jak zostały dostarczone, naprawić lub przerobić na coś innego. Na miejscu są też kontenery na przedmioty, które nie trafiły do sklepów, np. zabawki dziecięce czy książki. Zainteresowanie przez mieszkańców tym miejscem jest bardzo duże, w związku z czym poszukują współpracy z kolejnymi firmami, które będą zajmować się brakującymi sekcjami.

W kolejnych dniach odwiedzona została gmina Asker, pracująca nad wyzwaniami związanymi z klimatem i środowiskiem zgodnie z SDGs. Ostatnio gmina Asker opracowała własną strategię cyrkularną i podzieliła się swoimi doświadczeniami z odwiedzającymi. Zwiedzona została także stacja cyrkularna i Sortownia Dal Skog. Stacja cylkuralna znajduje się w Gminie i prowadzi podobny system segregacji odpadów, jednak dla uczestników wydał się on równie ciekawy. Zwrócili oni uwagę np. na ułożenie kontenerów, które były ulokowane tak aby każdy mógł do niego samodzielnie wrzucić przedmioty. Stacja ta również współpracuje z kilkoma firmami, które otrzymują przedmioty do wyboru z recyklingu. Niewybrane produkty są wrzucane do kontenerów z poszczególną frakcją.  Odbył się tu również warsztat, na którym uczestnicy skupili się na aktualnych działaniach dotyczących spraw związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem włączenia gospodarki cyrkularnej do bieżących działań gminnych, w strategiach, planach i operacjach. Pracownicy opowiedzieli również o sposobie promocji i kontaktu z mieszkańcami, aby zachęcać ich do segregacji.

Ostatnim odwiedzonym miejscem było „Magic Factory” znajdujące się w Tonsberg. Jest to miejsce pilotażowe prowadzące Greenhouse (budynek ekologiczny), gdzie produkowany jest biogaz w trakcie uprawy roślin w szklarni. Prowadzone są tu zajęcia dla dzieci, które uczą się np. gotowania z produktów uprawianych w szklarni, otrzymując również wiedzę na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.

Partnerami projektu są: Miasto i Gmina Sztum, Politechnika Gdańska, International Development Norway, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram