Informacje z Euroregionu Bałtyk

Streets for the Youthtl-ne Aktualności Projekty Streets for the Youth Polski pll_667e866fa98a2 Streets for the Youth

Projekt Streets for the Youth

Poniżej przedstawiamy założenia projektowe „Streets for the Youth”:

Projekt realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, nr KA220-YOU-C70942A0 (2024-1-FR02-KA220-YOU-000245435)

Okres realizacji: 30 miesięcy
Czas realizacji: 03.11.2024 do 02.05.2027
Wartość: 120 000,00 EUR

Obszar projektu: Placemaking w praktyce; proces planowania miejsc przy udziale społeczeństwa, zagospodarowanie przestrzeni miejskich wspólnie i na potrzeby młodzieży
Tematy przewodnie: młodzież w mieście, transformacja miasta, miasto jutra, przestrzenie publiczne dla młodzieży, zmiany środowiskowe, społeczne i gospodarcze oraz transformacja, udział młodzieży w życiu lokalnym i planowaniu przestrzennym.

Partnerstwo: 4 partnerów

  • Lider projektu: Saint-Brieuc ArmorAgglomération, Władze lokalne we Francji
  • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Polska)
  • Hogeschool West-Vlaanderen Howest (Belgia)
  • Comunidade Intermunicipal do Cávado (Portugalia)

Polscy partnerzy: STG ERB jako partner odpowiedzialny za realizację działań przez gm. M. Gdynia, gm. Dzierzgoń, gm. Elbląg

Skrócony opis:
Projekt "Ulica dla młodzieży" zaangażuje młodych ludzi w wieku 15-20 lat z 4 krajów UE (Portugalii, Francji, Belgii i Polski) w budowanie miasta przyszłości/jutra - miasta, które jest elastyczne, przyjazne i odporne oraz spełnia różne potrzeby użytkowników. Projekt stworzy powiązania między młodymi ludźmi, specjalistami ds. planowania urbanistycznego i lokalnymi radnymi (tj. tymi, którzy tworzą miasto), tak aby wspólnie mogli opracować i przetestować techniki konsultacji dla projektów rozwoju przestrzeni publicznej.

Kontekst:
Miasta jutra nie będą takie jak wczoraj. Zarówno małe, jak i duże miasta muszą się zmienić, ponieważ stoją w obliczu poważnych przemian: transformacji ekologicznej, demograficznej, mentalnej oraz cyfrowej. Aby dostosować miasta do świata jutra, konieczne jest zaangażowanie ich mieszkańców, a w szczególności młodych ludzi, ponieważ są oni mieszkańcami jutra. Tak więc zajęcie się umiejscowieniem młodych ludzi w przestrzeni publicznej jest "otwarciem okna", aby spojrzeć na to, gdzie są młodzi ludzie, jak poruszają się po mieście lub wsi, jak je wykorzystują. Aby to zrobić, musimy wziąć pod uwagę zróżnicowanie młodych ludzi (przemieszczających się i tych, którzy przebywają poza miejscem zamieszkania, czy też miejsca przeznaczone dla dziewcząt, itp.), zaprojektować miejsca, które dotyczą ich jako całości, nie tylko w celach rekreacyjnych, a na koniec poprosić młodzież o wkład poprzez uznanie ich wiedzy na temat użytkowania (uznanie ich wiedzy o mieście) oraz poprzez słuchanie i uwzględnianie ich oczekiwań na przyszłość. Młodzi ludzie mogą pomóc nam odpowiedzieć na wyzwania związane z transformacją i przygotować nasze miasta na świat jutra.

Cele projektu:
Wymiana, rozwój i testowanie technik angażowania młodych ludzi w myślenie o przyszłości ich miasta i w jego planowanie:

  • Jak młodzi ludzie podchodzą do tematu przestrzeni publicznej? Jakie są ich oczekiwania, potrzeby, pomysły?
  • W jaki sposób planiści społeczni mogą zapewnić im miejsce w swoich projektach zmiany i poprawy przestrzeni publicznej (placów publicznych, parków, ogrodów) oraz uwzględnić kwestie transformacji środowiskowej i społecznej. W jaki sposób rozwój może spełniać oczekiwania młodych ludzi, zapewniać więzi społeczne i wspólny dobrobyt?

Projekt ma na celu zachęcenie do współpracy trzech grup:

  1. MŁODYCH LUDZI do udziału w życiu demokratycznym i do myślenia o wspólnym życiu poprzez wyrażanie swojej wizji miasta dziś i jutro (wykorzystanie, potrzeby, wyzwania, którym trzeba sprostać).
  2. WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI, decydentów i pracowników władz lokalnych do włączenia użytkowników przestrzeni publicznej, w szczególności młodych ludzi, w proces tworzenia lub przebudowy przestrzeni publicznych.
  3. PROFESJONALISTÓW MŁODZIEŻY do przyjęcia nowych technik motywowania i angażowania młodych ludzi do udziału w życiu społeczności.

W ciągu 30 miesięcy trwania projektu partnerzy mają nadzieję przyczynić się do DOSTOSOWANIA swoich miast do wyzwań jutra poprzez MOBILIZACJĘ młodych ludzi, wybranych przedstawicieli i specjalistów w zakresie wyzwań związanych z przemianami, na które musimy się wspólnie przygotować w miastach i na obszarach wiejskich. Projekt ma na celu mobilizację i wzmocnienie pozycji interesariuszy w tych kwestiach, aby dać młodym ludziom głos w procesie podejmowania decyzji dotyczących budowania i planowania przestrzeni publicznych, a także umożliwienie wybranym przedstawicielom i specjalistom ds. urbanistyki w rozwijaniu ich umiejętności angażowania społeczeństwa w politykę publiczną. Potrzeba znalezienia odpowiednich środków i metod angażowania młodych ludzi jest bardzo duża. Celem tego projektu jest zidentyfikowanie, opracowanie i przetestowanie przyjaznych dla młodzieży i dostępnych mechanizmów i struktur, które pozwolą im aktywnie zaangażować się w tworzenie jakościowej przestrzeni publicznej.

Treść projektu:
Wymiana praktyk, wspólne opracowywanie narzędzi do angażowania młodych ludzi i testowanie na obszarach partnerskich, łączenie wybranych urzędników i specjalistów ds. planowania, specjalistów ds. młodzieży i młodych Europejczyków, tworzenie zaleceń dla społeczności w celu ułatwienia zaangażowania młodych ludzi w projekty i strategie rozwoju przestrzeni publicznej.

Docelowi odbiorcy:
Projekt jest skierowany do młodych ludzi w wieku od 15 do 20 lat. Proponuje się stworzenie wymiany między profesjonalistami i młodymi ludźmi.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram