Informacje z Euroregionu Bałtyk

SB Nudgingtl-ne Aktualności Projekty SB Nudging Polski pll_628b5f45cf45a SB Nudging

Projekt SB Nudging - ważne spotkanie partnerskie -23.05.2022-

W trakcie dzisiejszego spotkania online konsorcjum projektu SB Nudging (polsko-litewsko-niemieckiego pod kierownictwem partnerów ze Szwecji) skupiło się głównie na planowaniu i miało okazję przedyskutować agendę zbliżającego się w czerwcu warsztatu dla przyszłych koalicjantów, które odbędzie się w Kristianstad w Szwecji.

Będzie to spotkanie mające charakter otwarty i odbędzie się 22-23 czerwca dla wszystkich rodzajów zainteresowanych beneficjentów, którzy chcieliby sprawdzić i wprowadzić działania nudging w swoim lokalnym środowisku (obejmującym mieszkańców, turystów, specjalistów od ekologii) dążąc do zmniejszenie ilości powstających i powszechnie zalewających nasze obszary śmieci w obszarach Morza Bałtyckiego (zwłaszcza w sezonie).

W ramach tego wydarzenia uczestnicy będą tworzyć zręby nowego wniosku projektowego ukierunkowanego na wprowadzenie Nudging / Zademonstrowanie „narzędzia popychania” w obszarach wrażliwych, określenia jego skuteczności jako metody uzupełniającej/ alternatywnej dla dotychczas prowadzonych działań podnoszących świadomość środowiskową i ekologiczną. Celem będzie również opracowanie strategii nugding dla danego miejsca w obszarach wrażliwych.

CZYM JEST NUDGING?

Definicja nudging: siła perswazji – wykorzystanie ekonomii behawioralnej i architektury wyboru w polityce samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska.

Jak to zrozumieć? Nudging to zwiększanie wpływu na zachowanie i wybranie dla uczestnika najłatwiejszej drogi poznawczej, w tym przypadku wymuszenie konkretnych zachowań pro-środowiskowych i pro-ekologicznych. To pewien sposób budowania zachęty dla osoby poddanej jego wpływowi oparciu o opracowane systemy zachęt i perswazji. Nudging/Szturchanie odbiera decyzję i wpływa na podświadome prawidłowe wybory. Może być trikiem, grą lub wyzwaniem w zależności od wybranej formy. W przeciwieństwie do kampanii podnoszących świadomość skupionych na informacji czy wiedzy, tu mamy odczynienia raczej z podświadomym nakłanianiem grupy docelowej do konkretnych zachowań. Mózg nie musi myśleć, musi działać w ukierunkowany sposób zapewniając lepsze efekty działań dążących do zmniejszenia ilości śmieci i zaśmiecania danych lokalizacji.

OBSZARY TEMATYCZNE PRZYSZŁEGO ZASTOSOWANIA 

Patrząc na możliwości partnerów możemy podzielić na 2 lub 3 główne kategorie do których poszukujemy partnerów w kraju i za granicą:

 • Obszary nadmorskie – Plaże (obejmujące: biura turystyczne, firmy zajmujące się gospodarką odpadami, ośrodki sportowe, gminy, turystykę i biznes spożywczy) 

• Przyroda – Główne obszary śródlądowe: obszary leśne, obszary cenne ekologicznie tj. jeziora, rzeki, wysoczyzny, szlaki, ścieżki rowerowe i rowerowe (w tym: firmy zajmujące się gospodarką odpadami, władze lokalne, biura turystyczne, lokalna organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska i gospodarką leśną, jak park, lasy) 

• Kultura – korzenie publiczne, atrakcje historyczne i kulturowe) – (włączając władze lokalne, muzea, domy kultury, skanseny, instytucje historyczne, turystykę i branżę spożywczą) 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani projektem – proszę skontaktujcie się z biurem Stowarzyszenia w celu omówienia szczegółów!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram