Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski pll_62ece2355dfc9 Engage!

Projekt ENGAGE! Warsztaty ko-kreacji dla NGO, 13-14.09.2022, Gdańsk

Projekt ENGAGE! otwiera kolejne możliwości dla rozwoju współpracy międzynarodowej pomorskich oraz warmińsko-mazurskich organizacji pozarządowych. Już we wrześniu, w dniach 13-14 w Gdańsku (dokładne miejsce spotkania podamy później) odbędą się warsztaty ko-kreacji, których nadrzędnym celem jest ścisła współpraca uczestników warsztatów i jednocześnie zaangażowanie w procesie tworzenia. Ko-kreacja pozwala uchwycić wiele perspektyw tego samego problemu i badać potencjalne kierunki ich rozwiązania.

Ale to nie jedyna korzyść tych warsztatów. Do ich udziału zaproszeni są bowiem reprezentanci NGO z Norwegii - potencjalni partnerzy rodzących się projektów międzynarodowych. Podczas warsztatów zaplanowana jest także wizyta studyjna dla wszystkich uczestników.

Warsztaty będą odbywały się w języku angielskim.

Ilość miejsc na te warsztaty jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń.

Chętnych udziałem w warsztatach zapraszamy do zgłaszania się tutaj

Termin zgłoszeń do 12.08.2022

Przypominamy, iż projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram