Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski pll_637f1e0a6c9ba Engage!

Projekt ENGAGE! pomaga w procesach umiędzynarodowienia organizacji

Za nami intensywne 2 miesiące wspierania różnych podmiotów w budowaniu partnerstw międzynarodowych. Wczoraj zakończył się termin składania projektów do programu Interreg Południowy Bałtyk Seed Money. Jest to konkurs, który pozwalam na zdobycie zalążkowych środków w wysokości 40 tysięcy Euro na rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi z obszaru południowego Bałtyku.

Organizacje, które zgłosiły się do nas w ramach Biura Porad Współpracy Międzynarodowej działającego przy projekcie ENGAGE! otrzymały kompleksowe wsparcie. Odbyła się gruntowna analiza projektowa, dokonaliśmy weryfikacji potrzeb, określiliśmy profil partnerów zagranicznych i przystąpiliśmy do budowania. Tak w skrócie wyglądała praca nad tworzeniem wniosków projektów zalążkowych.

Ostatecznie złożonych zostało 6 aplikacji i w każdej jest obecna organizacja współpracująca z biurem porad i są to:

- Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto jest obecne w 3 projektach w różnej tematyce;

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

- Centrum Spotkań Europejskich Światowid

- Stowarzyszenie Media Dizajn jest obecne w 2 projektach

- Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie"

- Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych "Grupa" Marcin Trudnowski

Wyniki konkursu będą znane w lutym 2023.

Wszystkim podopiecznym organizacjom projektu ENGAGE! życzymy otrzymania dofinansowania i możliwości realizacji projektów!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram