Informacje z Euroregionu Bałtyk

BeLIVEtl-ne Aktualności BeLIVE Projekty Polski pll_64422cc6d0104 BeLIVE

Projekt BeLIVE - rozpoczęcie działań projektu zalążkowego

14 kwietnia br. konferencją startową w formie online rozpoczął się projekt BeLIVE - BAŁTYCKIE ŻYWE LEKCJE HISTORII. Jest to przedsięwzięcie realizowane z udziałem polskich i litewskich samorządów i organizacji: Miasta Malborka, Stowarzyszenia gmin "Polskie zamki gotyckie" z Olsztyna oraz miast litewskich - Silute i Neringa. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Projekt ma na celu budowanie silnych bałtyckich korzeni opartych na zasobach dziedzictwa kulturowego danego kraju poprzez ich upowszechnienie przy wykorzystaniu nowoczesnych i kreatywnych narzędzi.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby poznawania świata w sposób bardziej dostępny w czasach nieprzewidywalnych kiedy obiekty historyczne i dobra kultury dziś są dostępne a jutro dostęp może być nieosiągalny.

Partnerstwo projektowe zostało zbudowane w oparciu o różnorodność zasobów i dóbr kultury materialnej i niematerialnej partnerów. Projekt BeLIVE chce wykorzystać wszystkie cechy podmiotów partnerskich i wzmocnić potencjał Południowego Bałtyku.

Podczas konferencji online jeszcze raz został przedstawiony wszystkim partnerom zarys projektu, kroki jakie musimy podjąć by zrealizować zamierzenia. A pierwszym z działań będą warsztaty, podczas których spotkają się wszyscy partnerzy na żywo. Wspólnie będziemy poznawać potencjał naszych miast i zasobów. Rozpoczniemy od Litwy, partnera z Silute, miasta leżącego kilkanaście kilometrów od Zalewu Kurońskiego. Z kolei na Mierzei Kurońskiej położone jest miasteczko Neringa, nasz drugi partner litewski projektu BeLIVE.

Zadania, którymi chcemy się zająć w projekcie zalążkowym to diagnoza, rozeznanie i dane wyjściowe, które posłużą nam do zebrania cennych informacji. W projekcie zalążkowym będziemy skupieni na zebraniu informacji o zasobach i możliwościach budowanie wspólnej tożsamości bałtyckiej.

Projekt jest bardzo rozwojowy a zapisy wniosku zalążkowego stanowią dla nas ramy wyjściowe.

Projekt BeLIVE realizowany jest z Programu Interreg Południowy Bałtyk Seed Money, który skierowany jest do krajów położonych w obszarze Morza Bałtyckiego. Jako Program zalążkowy ma na celu ułatwienie procesu przygotowania pełnowymiarowych projektów, które będą realizowane i finansowane w ramach regularnych naborów wniosków Programu Interreg Południowy Bałtyk. Ma on na celu stymulowanie rozwoju wysokiej jakości projektów i służy jako zachęta dla potencjalnych beneficjentów do przekonania lokalnych decydentów do rozwijania pomysłu na projekt, ponieważ odpowiednie koszty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram