Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_6421a304eb080 Aktualności

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, 24.03.2023

Kolejne, trzecie już w tym roku Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia.

Tematem przewodnim Posiedzenia Zarządu była przyszła rola Stowarzyszenia w ramach struktur Euroregionu Bałtyk.

Dodatkowo spotkanie poświęcone było bieżącym sprawom wewnętrznym Stowarzyszenia. Rozmawiano również o potrzebach Gmin Członkowskich oraz obszarach działalności projektowych w najbliższym czasie.

W posiedzeniu uczestniczyło 6-ro z 9-ciu członków Zarządu:

Przewodniczący Zarządu Witold Wróblewski - Prezydent Elbląga

I Wiceprzewodnicząca Zarządu, Joanna Zielińska - Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Członkini Bożena Olszewska-Świtaj - Wójt Górowa Iławeckiego

Członek Jacek Kosmala - Burmistrz Nidzicy

Członek Marek Charzewski - Burmistrz Malborka

Członek - Tomasz Sielicki - Burmistrz Braniewa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram