Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski Aktualności

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, 03.02.2023

W formie online odbyło się pierwsze w 2023 roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Zarządu, Pan Witold Wróblewski - Prezydent Elbląga.

Najważniejsze punkty posiedzenia dotyczyły sytuacji budżetowej Stowarzyszenia, która jest na bardzo stabilnym poziomie. Omówiono także działania projektowe realizowane przez zespół pracowników. Wszystkie wdrażane projekty odbywają się z udziałem naszych Gmin Członkowskich bądź też jednostek leżących na ich terenie. Ponadto, dyrektor przedstawił informacje nt. działań strony międzynarodowej Euroregionu Bałtyk, w tym podejmowanych prac w kierunku zmian w funkcjonowaniu Stałego Międzynarodowego Sekretariatu. Dyrektor zdał także relację z posiedzenia Prezydium Euroregionu, które odbyło się 9 grudnia 2022r. w Olsztynie. Było to uroczyste spotkanie przedstawicieli Sekretariatów międzynarodowych, podczas którego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Prezydenta Euroregionu podsumował swoją kadencję.

W posiedzeniu uczestniczyło 8-ro z 9-ciu członków Zarządu:

Przewodniczący Zarządu Witold Wróblewski - Prezydent Elbląga

I Wiceprzewodniczący Zarządu Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna

II Wiceprzewodnicząca Zarządu, Joanna Zielińska - Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Członkini Bożena Olszewska-Świtaj - Wójt Górowa Iławeckiego

Członek Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Członek Jacek Kosmala - Burmistrz Nidzicy

Członek Marek Charzewski - Burmistrz Malborka

Członek - Tomasz Sielicki - Burmistrz Braniewa

Było to także pierwsze posiedzenie nowego członka Zarządu, Pana Tomasza Sielickiego - Burmistrza Braniewa, który na to stanowisko został wybrany na ostatnim grudniowym Walnym Zebraniu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram