Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_6467702817c3a

Posiedzenie Zarządu STG ERB

17 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Podczas spotkania podsumowano działalność dotychczasowych organów STG ERB w 2022 i na początku 2023 roku, omówione zostały sprawy finansowe,  administracyjno-organizacyjne oraz działania promocyjne Stowarzyszenia.

Uchwałą Zarządu w szeregi członków zwyczajnych STG ERB wpisana została Gmina Stawiguda.

Nowy członek Stowarzyszenia, to gmina położona w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, atrakcyjna turystycznie ze względu na swoje uwarunkowania naturalne, bliskość jezior, lasów, rzek, o niskim stopniu  zanieczyszczenia środowiska, z obszarami chronionego krajobrazu. Jest nastawiona na rozwój regionu i partycypację w projektach, jako członek Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Członkowie Zarządu uzyskali również informację o stanie realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz współpracy zewnętrznej.

Działania projektowe Stowarzyszenia, realizowane w roku 2022 oraz planowane działania na rok 2023-2024 to m.in.:

- 7 projektów, w których STG ERB jest partnerem z własnym budżetem,

- 6 projektów złożonych w ramach programu Interreg South baltic seed Money, z czego 5 otrzymało dofinansowanie, natomiast 1 przygotowany jest do ponownego złożenia w kolejnym konkursie

- 5 projektów w ramach programu Interreg South Baltic regular call; wyniki tego konkursu będą ogłoszone w czerwcu tego roku i 4 aplikacje w ramach programu Interreg Baltic Sea Region regular call, z wynikami konkursu na przełomie lica i sierpnia br;

- 2 projekty złożone do programu Interreg Central Europe regular call, którego wyniki ogłoszone zostaną jeszcze w tym roku.

Było to czwarte spotkanie członków zarządu w tym roku, mające na celu planowanie dalszych działań sekretariatu i koordynacji współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w trakcie którego przyjęto 5 uchwał. Omówiono również prace komisji rewizyjnej, która miała miejsce 8 kwietnia 2022 roku i pozytywnie oceniła pracę Zarządu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram