Informacje z Euroregionu Bałtyk

Euroregiontl-ne Aktualności Polski Euroregion

Posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk, 9.12.2022, Olsztyn

W miniony piątek, 9 grudnia w Olsztynie odbyło się posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk. Gospodarzem spotkania był Pan Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jednocześnie Prezydent Euroregionu Bałtyk.

Posiedzenie Prezydentury było podsumowaniem tegorocznej kadencji Prezydenta Euroregionu, podczas którego dyskutowano m.in. nad przyszłością struktury i dalszej formy współpracy partnerów polskich i zagranicznych tej sieci.

W posiedzeniu Stowarzyszenie reprezentowała Pani Bożena Olszewska-Świtaj, Członkini Zarządu oraz Marcin Żuchowski, Dyrektor Sekretariatu.

Dziękujemy Panu Marszałkowi za jego zaangażowanie we współpracę na rzecz budowania relacji bałtyckich wszystkich partnerów Euroregionu Bałtyk a także Departamentowi Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pełnienie roli tymczasowego Sekretariatu Międzynarodowego i dobrą koordynację działań między partnerami.

Prezydentem kadencji w 2023 roku będzie Strona Duńska.

Po oficjalnych obradach Prezydent Gustaw Marek Brzezin zaprosił zebranych na uroczystą galę świętującą współpracę międzynarodową Warmii i Mazur z partnerami Euroregionu Bałtyk.

Spotkanie zorganizowano w Kuźni Społecznej rozpoczęło się od powitalnych przemówień Marszałka Marka Gustawa Brzezina, Pana Jakuba Trøsta, Burmistrza Gminy Bornholm oraz Wiceprezydenta Olsztyna.

Wieczór uświetnił koncert Helene Holm Nielsen & Torsten Borbye Nielsen - artystów z Bornholmu, którzy zagrali muzykę ze swojego regionu. Z poczęstunkiem przysmaków z okolic Regionu Morza Bałtyckiego był to prawdziwie euroregionalny wieczór.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram