Informacje z Euroregionu Bałtyk

Indigisetl-ne Aktualności Indigise Projekty Polski pll_629606ea854b3 Indigise

Pobierz przewodnik „Jak stymulować przedsiębiorczość społeczną za pomocą metod uczenia się pozaformalnego i nieformalnego”

Droga młodzieży! Interesuje Cię przedsiębiorczość? Masz pomysł na własny biznes? Nie wiesz jak się zabrać do działania? ZACHĘCAMY do pobrania przewodnika, który w ciekawy sposób objaśni jakie kroki należy podjąć. Publikacja powstała w ramach realizowanego projektu pn. INDIGISE, który jest finansowany z programu ERASMUS+. Projekt  skupia partnerów z Europy Północnej (Litwa, Łotwa, Polska i Norwegia) wokół wspólnego celu, jakim jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży. Grupą docelową są przede wszystkim centra młodzieżowe i młodzi ludzie, którzy chcą założyć własną firmę, ale brakuje im wsparcia, kompetencji i funduszy.

Projekt INDIGISE łączy doświadczenie uniwersytetów, organizacji pozarządowych i profesjonalistów sieci biznesowych, aby dostarczyć zorientowane na młodzież, innowacyjne narzędzia edukacyjne, które mają na celu rozwój kompetencji przedsiębiorczych w dziedzinie ekonomii społecznej i zaangażowanie młodzieży w przedsiębiorczość społeczną.

Przewodnik „Jak stymulować przedsiębiorczość społeczną za pomocą metod uczenia się pozaformalnego i nieformalnego” jest opracowany jako pomoc dla osób pracujących z młodzieżą (nauczycieli, liderów młodzieżowych itp.). Wskazuje on metody, techniki i strategie pracy z młodzieżą oraz promuje holistyczne podejście do postaw przedsiębiorczych młodych ludzi.

Projekt INDIGISE ma na celu:

  • zapewnienie niezbędnych kompetencji i narzędzi wsparcia, aby umożliwić młodym ludziom rozwijanie pomysłów na biznes społeczny;
  • promować ideę przedsiębiorczości społecznej i wspierać zakładanie przedsiębiorstw społecznych w regionie Morza Bałtyckiego poprzez prowadzenie platformy otwartych zasobów edukacyjnych www.socialenterprisebsr.net;
  • zachęcanie młodych ludzi do innowacyjnego i kreatywnego myślenia, współpracy i podejmowania ryzyka poprzez InnoCamps, organizowane w Norwegii i na Litwie;
  • dostarczenie podręcznika metodologii InnoCamp – replikowalnego krok po kroku i możliwego do przeniesienia narzędzia dla młodzieży, szkół, organizacji pozarządowych, edukatorów itp;
  • promowanie dobrych praktyk wśród partnerów lokalnych i międzynarodowych w celu osiągnięcia trwałego i opartego na współpracy wsparcia biznesu społecznego w sektorze młodzieżowym.

Polecamy także pełny materiał opracowany w języku angielskim wspólnie przez naszych partnerów:

Najbliższe działanie projektu INDIGISE to obóz z udziałem młodzieży ze wszystkich krajów partnerskich projektu, który odbędzie się w dniach 9-11 maja br. w Kłajpedzie na Litwie. A w dniach 12-13 maja, zaraz po powrocie z Kłajpedy będzie kontynuacja campu w formie spotkań online.

Serdecznie zapraszamy młodych, aktywnych obywateli z terenu Gmin Członkowskich naszego Stowarzyszenia do zgłaszania się na wyjazd, na spotkanie na żywo do Kłajpedy oraz spotkanie online zaraz po powrocie. Będzie to okazja do zdobycia nie tylko ciekawych doświadczeń i wiedzy ale poznania młodych osób, które jak Ty chcą działać w biznesie.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Projekt INDIGISE finansuje cały wyjazd!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram