Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski Sztum Circular Economy

Otwarcie PSZOK w Sztumie

W dniu 20 października odbyło się otwarcie nowopowstałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sztumskim Polu. Jest to szczególnie ważna inwestycja ze względu na zmiany klimatu i chęć miasta do pozytywnego wpływania na środowisko. Zbudowany PSZOK pomoże mieszkańcom w lepszej segregacji odpadami, a miastu w ich utylizacji.

W trakcie wydarzenia przedstawione zostały założenia projektu i programu z jakiego inwestycja powstała. W otwarciu oprócz burmistrza Miasta i Gminy Sztum wzięli udział partnerzy projektu ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Politechniki Gdańskiej. Wagę wydarzenia podniosła obecność Marszałka województwa pomorskiego.

Dodatkowo zaprezentowany został fragment Bombajki, czyli książki edukacyjnej dla młodzieży, która przedstawia żabę jako postać uczącą dzieci ekologii. Krótki spektakl został przedstawiony przez młodzież ze Sztumskich szkół.

Uczestnicy mieli możliwość przejścia się po obiekcie i zobaczenia jak wygląda nowoczesny PSZOK, inspirowany Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów w Norwegii.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram