Informacje z Euroregionu Bałtyk

Nursecoast IItl-ne Aktualności Nursecoast II Projekty Polski pll_63e9eb9b068f2 Nursecoast II

Nursecoast II - Konferencja startowa online, 2.02.2023 oraz 7.02.2023

Dwudniową konferencją rozpoczął się projekt NURSECOAST II, którego działania obejmują szerokie partnerstwo międzynarodowe. Liderem projektu jest Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk z Gdańska, który jest głównym pomysłodawcą całego przedsięwzięcia.

Partnerami projektu są:

- Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) (Lider, Polska)
- Kaunas University of Technology (Litwa)
- Natural Resources Institute Finland (Finlandia)
- SYKLI Environmental School of Finland (Finlandia)
- Keep the Archipelago Tidy Association (Finlandia)
- Aalborg Univesity (Dania)
- Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego (Polska)
- Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Estonia)
- Jurmala Udens Water Utility (Łotwa)
- Municipality of Söderhamn (Szwecja)
- Municipality of Ingå (Finlandia)
- Urząd Gminy Smołdzino (Polska)
- JSC Neringa water (Litwa)
- Ecovillage Egeskoven (Dania)
- NK forsyning A/S (Dania)
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Polska)
- EUCC - The Coastal Union Germany (Niemcy)

Spotkanie podzielono na 2 dni, podczas których omawiano poszczególne składowe projektu, jego zakres działań merytorycznych oraz planowane pilotaże. Na podstawie wspólnie opracowanych ram metodologicznych, każdy region modelowy opracuje lokalną strategię dla inwestycji pilotażowych. Wraz z tymi strategiami zostaną przeprowadzone przykładowe i uzupełniające działania pilotażowe w zakresie oczyszczania ścieków.

Uczestniczące gminy i przedsiębiorstwa wodne z innych krajów oraz biegli eksperci z wewnątrz i spoza partnerstwa wniosą swoje doświadczenia do rozwoju każdej modelowej strategii i działania pilotażowego. W ten sposób będą one wzbogacone o dostępne doświadczenia z BSR i spoza niego, i będą oparte na międzynarodowym stanie wiedzy.
W celu umożliwienia transnarodowego współtworzenia rozwiązań zostanie utworzona arena wzajemnego uczenia się, która będzie towarzyszyć lokalnym procesom pracy.

Projekt będzie trwał 36 miesięcy, jego działania będą odbywały się na terenie Polski, Litwy, Łotwy i niemal całej Skandynawii (Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii) oraz Niemiec.

Lider przedstawił kluczowe plan pracy i zadania, które musza być zrealizowane, w tym działania pilotażowe - prace przygotowawcze pilotaży, dokumenty, pozwolenia.

Wszyscy partnerzy zostali poproszeni i zaprezentowanie swoich działań, jak będą przeprowadzone, jaką metodologią wraz z oczekiwanymi rezultatami i korzyściami.

Czekamy na rozwój tego niezwykle ciekawego przedsięwzięcia, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY ORAZ FB!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram