Informacje z Euroregionu Bałtyk

Stowarzyszenietl-ne Aktualności Polski Stowarzyszenie

Nabór STG ERB na członka Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk

TRWA NABÓR STG ERB DOTYCZĄCY MŁODZIEŻOWYCH PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI ORAZ LOKALNYHCH SAMORZĄDÓW Z WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ORAZ POMORSKIEGO CHCĄCYCH REPREZENTOWAĆ NASZĄ ORGANIZACJĘ W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE EUROREGIONU BAŁTYK.

W związku z przyjętą rezygnacją potwierdzoną Uchwała nr 4 XLV WZD z dnia 03.12.2021) informujemy, że został zwolniony wakat dot. młodzieżowego reprezentanta Stowarzyszenia w Młodzieżowej radzie ERB oraz rozpoczęliśmy nabór, który potrwa do końca stycznia 2022.

Obecnie poszukujemy aktywnej młodzieży w wieku 16-30 lat ze znajomością języka angielskiego, która mogłaby i chciałaby reprezentować interesy naszych gmin członkowskich oraz istniejących na ich terenie młodzieżowych rad w dziedzinie spraw dot. młodzieży i jej udziału w kształtowaniu działań Euroregionu Bałtyk.

Rolą powyższej osoby (kandydata/kandydatki) będzie pełnienie roli łącznika między młodymi osobami zamieszkującymi gminy członkowskie Stowarzyszenia i dorosłymi przedstawicielami gmin członkowskich a pozostałymi reprezentantami Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk. Udział wydarzeniach Euroregionu Bałtyk oraz współtworzenie i udział w działaniach Młodzieżowej Rady ERB.

Mile widziani aktywni członkowie lokalnych Młodzieżowych rad, lokalni aktywiści czy uczestnicy formalnych i nie formalnych zrzeszeń młodzieży.

Nabór:

Poszukujemy dwóch reprezentantów STG ERB do Młodzieżowej Rady ERB (1 przedstawiciel z woj. Pomorskiego, 1 z warmińsko-mazurskiego)

Zgłoszenia:

W przypadku zainteresowania prosimy nasze samorządy członkowskie o przesłanie zgłoszenia danego reprezentanta (zawierającego  dane kontaktowe) wraz z uzasadnieniem na adres sekel@eurobalt.org.pl do 31 stycznia 2022. Skontaktujemy się z Państwem i młodzieżowymi przedstawicielami, z którymi przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy online/fizyczne.

Więcej o ERB Youth Board

Rada Młodzieży ERB, składa się z osób w wieku od 16 do 30 lat, którzy reprezentują dziewięć regionów Euroregionu Bałtyk oraz również aktywnie uczestniczą w procesach decyzyjnych Euroregionu. Rada Młodzieżowa corocznie wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu przy obecności ponad 50% członków Rady Młodzieżowej. Rada Młodzieży wnosi wkład do Dwuletniego Planu Działań ERB i przedstawia działania oraz związane z nimi sprawozdania finansowe Radzie Wykonawczej ERB. 

Młodzieżowa Rada ERB ma zapewnić młodzieży możliwość zaangażowania się w działania sieci Euroregionu, działać jako głos dla młodzieży, zwiększyć interakcję między władzami regionalnymi a młodzieżą, zachęcać do bliższej współpracy między młodzieżą i samorządem, eliminując uprzedzenia kulturowe i ułatwiając mobilność młodzieży.

Więcej informacji o Młodzieżowej Radzie i jej działaniach na stronie i Facebook:

https://www.eurobalt.org/category/youth-board-staff/
https://www.facebook.com/EuroregionBalticYouthBoard

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem ERB na adres sekel@eurobalt.org.pl oraz paulina.lieder@euroregionbaltic.eu, lub pod numerem telefonu +48 601 690 335

Z poważaniem 

Zespół STG ERB

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram