Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_62a22f41f21ee Sztum Circular Economy

Konferencja startowa projektu Sztum Circular Economy 9.06.2022

Drugi dzień konferencji startowej był przeznaczony na spotkanie partnerów projektu i robocze prace związane z zaplanowanymi działaniami w projekcie. Podsumowano pierwszy dzień konferencji otwierającej. Omówione zostały działania na najbliższe miesiące, określono terminy realizacji wspólnych działań, oraz kwestie związane z dokumentacja i rozliczeniem finansowym działań. Po spotkaniu Partnerzy zostali oprowadzeni po Sztumie, aby lepiej zrozumieć specyfikę miasta.

Dodatkowo odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, w ramach którego zaprezentowano założenia projektu oraz informację o tworzeniu w ramach jednego z działań sieci Task Force (tematyka związana z niebieskim i zielonym wzrostem oraz zmianami klimatycznymi), realizowanego przez Stowarzyszenie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram