Informacje z Euroregionu Bałtyk

NBS Marketstl-ne Aktualności Projekty Polski pll_6451569b4d50f NBS Markets

KONFERENCJA POCZĄTKOWA PROJEKTU NBS MARKETS – 11.04.2023

W dniu dzisiejszym 11.04.2023 miała miejsce pierwsza konferencja startowa w formule online nowo rozpoczętej kooperacji międzynarodowej organizacji z Polski, Niemiec, Danii i Litwy w ramach środków zalążkowych programu Interreg Morza Bałtyckiego, pod nazwą NBS Markets, które należy tłumaczyć jako „wdrażanie rozwiązań opartych na naturze w funkcjonowaniu rynków miejskich w obszarze Morza Bałtyckiego”.

Było to pierwsze w pełnym składzie konsorcjum projektowego składającego się z 5 beneficjentów, którzy pełnią rolę parasola dla lokalnych miast i gmin dążąc wspólnie do stworzenia regularnego projektu w ramach przyszłego naboru projektów regularnych programu Interreg SB.

W trakcie spotkania inaguracyjnego partnerzy przeanalizowali dotychczasowy stan zawansowania i możliwości rozszerzenia konsorcjum o nowe podmioty. To również szeroka dyskusja na temat ukierunkowania planowanych aktywności pod względem działań edukacyjnych i pilotażowych ukierunkowanych na wspólne poszukiwanie rozwiązań problemu dotychczasowego niewykorzystywania potencjału rynków miejskich, które mogą stać się katalizatorami rozwoju ekologicznego i źródłem bardziej efektywnego wykorzystania zasobów.

Podczas eventu partnerzy ustalili, iż wspólnym celem będzie ustanowienie silnych, transgranicznych partnerstw, które współpracują w celu opracowania i przetestowania rozwiązań, które wzmacniają i przyczyniają się do tworzenia zasobnych miast cyrkularnych.

Przewidywanym celem przyszłego regularnego projektu będzie opracowanie zestawu praktycznych rozwiązań, które pozwolą na przekształcenie publicznych rynków publicznych w Zielone HUBy.

Przez Zielone HUBy rozumiemy obszary miejskie, które:

  • pełnią funkcje restytucyjne dla lokalnego środowiska (tj. bioróżnorodność, jakość powietrza jakość powietrza, gospodarka wodna lub regeneracja gleby),
  • pełnią ważną rolę w lokalnych łańcuchach wartości dla materiałów pochodzących z recyklingu materiałów z recyklingu
  • służą jako przykłady innowacyjnego zarządzania odpadami.

Postanowiono, iż rezultatem projektu będzie co najmniej jeden zestaw rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i gospodarki odpadami na rynkach publicznych w regionie SB.

Zapraszamy wszystkie samorządy członkowskie stowarzyszenia zainteresowane projektem NBS Markets to współudziału i współtworzenia tej inicjatywy w roli pełnych partnerów (z własnym budżetem) i partnerów stowarzyszonych (obserwatorów).

Więcej informacji w krótce…

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram