Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Aktualności Green up Projekty Polski pll_634007808f839 Green up

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA- GREEN UP- 18.10.2022

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk wraz z liderem Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP oraz partnerami projektu tj. Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz FONIX AS ma zaszczyt zaprosić na konferencję otwierającą projekt pn.:

GREEN UP - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Konferencja odbędzie się 18 października 2022 r., rozpoczęcie o godz. 10:00, w Ratuszu Staromiejskim
w Elblągu, ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, sala nr D 300

Jednym z punktów programu będą innowacyjne warsztaty edukacyjne na temat zmian klimatycznych- Mozaika klimatyczna (La Fresque du Climat). To szkolenie, którego uczestnicy podczas aktywnej pracy w zespole, poznają mechanizmy rządzące zmianami klimatu. W ramach warsztatów, uczestnicy pod kierunkiem animatora układają tytułową mozaikę ilustrującą związki między zjawiskami składającymi się na zmiany klimatu. W tym celu posługują się kartami opracowanymi na podstawie raportów naukowych IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz rejestracyjny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14.10.2022 r. – uczestnictwo jest bezpłatne, liczy się kolejność zgłoszeń.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 89 534-31-30 lub 601 690 335.

Agenda wydarzenia
10:00 – 10:05Powitanie zaproszonych Gości przez:
- Lidera Projektu Pana Dariusza Węgierski – Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
- Władze Samorządu Elbląskiego
10:05 – 10:10Założenia projektu GREEN UP – czyli co chcemy osiągnąć  – Mateusz Dobkowski – Koordynator Projektu
10:10 – 10:30Poznajmy się wzajemnie – prezentacja profilu działalności FONIX AS – Partnera Norweskiego – Lene Odberg Thorstensen
10:30 – 10:40Rola Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w realizacji projektu GREEN UP – Marcin Żuchowski – Dyrektor Sekretariatu
10:40– 10:50Sfera Lab – działanie Elbląskiego Parku Technologicznego i wkład w realizację zadań projektowych – Arkadiusz Kosecki – Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu
10:50 – 11:20Inicjatywy młodzieżowe jako stymulacja rozwoju społecznego gmin – potencjały, dobre praktyki, wyzwania na przyszłość – Robert Waraksa – Burmistrz Olsztynka
11:20 – 12:20Mozaika klimatyczna - innowacyjne warsztaty edukacyjne na temat zmian klimatycznych dla uczestników konferencji - prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska,   dr inż. Magda Kasprzyk
12:20 - 12:35Przerwa kawowa
12:35 – 13:50Mozaika klimatyczna - innowacyjne warsztaty edukacyjne na temat zmian klimatycznych dla uczestników konferencji - prof. dr hab. inż.  Magdalena Gajewska,    dr inż. Magda Kasprzyk
13:50 – 14:20Lunch
14.20 – 14.50Podsumowanie pierwszego dnia spotkania i pożegnanie uczestników
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram