Informacje z Euroregionu Bałtyk

Nursecoast IItl-ne Aktualności Nursecoast II Projekty Polski pll_647d935ec7da1 Nursecoast II

Konferencja startowa projektu Nursecoast II - Finlandia 24-25.05.2023

24 i 25 maja br, w ramach projektu Nursecoast-II, odbyła się konferencja startowa w Finlandii. Partnerzy projektu mieli okazję spotkać się po raz pierwszy fizycznie. W pierwszym dniu zorganizowany został ponadnarodowy warsztat CO-CREATION, poprowadzony przez ekspertów w dziedzinie oczyszczalni ścieków i podejścia ekosystemowego. Uczestnicy mogli otworzyć się na nowe pomysły związane z ich pilotażami i pozytywnie zintensyfikować doświadczenia, by w pełni realizować założenia projektowe, jak lepsze dostosowanie systemów oczyszczania ścieków do wysokiej sezonowości w miejscowościach turystycznych oraz poprawa stanu przybrzeżnego morza Bałtyckiego.

Dla przypomnienia, Nursecoast-II  to projekt, który będzie pilotował różne podejścia do oczyszczania nieczystości w sezonie letnim, polegające na zastosowaniu odpowiednich technologii oczyszczania ścieków, czy też ponowne ich wykorzystanie, przy czym powinny być to działania oparte na zasobach przyrody, jak np. gospodarka szarą wodą i osadami. Rozwinięty zostanie także aspekt edukacyjny dotyczący polityki oczyszczania ścieków w miejscowościach turystycznych regionu Morza Bałtyckiego.

Ważnym aspektem realizacji projektu jest wzajemne poznanie się przez partnerów. Lider projektu poprowadził sesję przełamywania lodów, gdzie uczestnicy mogli wyjść z poza strefy komfortu i poznać się trochę lepiej.

Jeszcze tego samego dnia odbyła się wizyta studyjna w mieście Scola, gdzie zapoznać się można było z planami systemu oczyszczania ścieków w tym miejscu.

W godzinach popołudniowych czas poświęcony był na prezentacje i rozmowy, dotyczące tematów takich jak: analizy GIS obecnych małych oczyszczalni ścieków w wybranych regionach, identyfikacja granic technologicznych dla wybranych projektów pilotażowych, badanie zużycia wody i możliwych rozwiązań w zakresie oszczędzania wody w projektach pilotażowych.  Analizie poddane zostały opcje redukcji i recyklingu składników odżywczych, od ścieków do zasobów, np. zagospodarowanie osadów ściekowych, fitoremediacja i zbiory biomasy do ewentualnego wykorzystania, czy nawadnianie ściekami. Poruszone zostały także tematy z obszaru społeczno-ekonomicznych uwarunkowań oczyszczania ścieków w miejscowościach turystycznych, jak: wstępna analiza uwzględniająca potrzeby interesariuszy, profilowanie warunków wyjściowych, ustalenie ram (w tym identyfikacja przepisów, zarządzania i wymagań), Prognozowanie i identyfikacja opcji i rozwiązań łagodzących zmiany klimatu.

Drugiego dnia partnerzy skupili się na zaplanowanych w projekcie pilotażach. Przedstawione zostały pomysły na rozwiązanie problemów dotyczących odzyskiwania wody, jak np. nowe metody badań wzmocnionego usuwania fosforu i innych zanieczyszczeń; nowatorskie napowietrzanie w oczyszczalni ścieków Vallenssved, czy też ponowne wykorzystanie ścieków poprzez nawadnianie osady turystycznej + napowietrzanie nano-pęcherzykami. Omówione zostały również tematy dotyczące komunikacji i rozliczeń. Odbył się również rejs łodzią po Archipelagu, wzdłuż miejskich linii brzegowych.

W końcowej części spotkania omówione zostało działanie związane z współpracą i wymianą doświadczeń i wiedzy dotyczącej realizacji działań pilotażowych. Warsztaty zostały podsumowane przez lidera projektu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram