Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski Aktualności

INTERREG Południowy Bałtyk - trzeci nabór wniosków otwarty!

Serdecznie zachęcamy do pisania projektów i składania wniosków w ramach trzeciego naboru wniosków do programu INTERREG Południowy Bałtyk!

DATA NABORU: 25 kwietnia – 26 Czerwca 2024

Obszar wsparcia

Polska: województwo zachodniopomorskie, województwo pomorskie, subregion elbląski i subregion olsztyński (województwa warmińsko-mazurskiego).

Subregion olsztyński został dołączony do obszaru wsparcia programu na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 15 grudnia 2023 r.

Niemcy: subregiony w ramach landu Meklemburgia-Pomorze Przednie: Pomorze Przednie-Greifswald, miasto Rostock, Północno-zachodnia Meklemburgia, Pomorze Przednie-Rugia, powiat ziemski Rostock

Dania: wyspa Bornholm, regiony Østsjælland, Sydsjælland

Szwecja: regiony Blekinge, Skåne, Kalmar i Kronoberg

Litwa: regiony Kłajpeda, Telsze, Taurogi

Wspólny Sekretariat organizuje wydarzenie dla beneficjentów dotyczące przygotowania wniosków w ramach 3 naboru wniosków pn. „III nabór wniosków: Jak przygotować projekt dobrej jakości?”. Informacja odnośnie szczegółów wydarzenie TUTAJ

WAŻNE INFORMACJE dla zainteresowanych naborem TUTAJ

Jest to okazja dla wszystkich podmiotów znajdujących się w obszarze działania programu do tego by nawiązywać i rozwijać współpracę międzynarodową.

Dla kogo

Beneficjentami programu mogą być: 

 • władze lokalne i regionalne oraz ich stowarzyszenia,
 • instytucje sektora morskiego, w tym zarządzający portami i władze portów, 
 • podmioty, które zarządzają i obsługują usługi publiczne, np. w zakresie transportu publicznego, opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), które zajmują się gospodarką komunalną i miejską w zakresie środowiska i energii (taką jak odpady i woda, ciepło, ochrona powietrza),
 • instytucje gospodarki leśnej oraz sektora rolnego,
 • instytucje dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, parki narodowe i inne instytucje ochrony przyrody,
 • agencje, które wspierają rozwój turystyki regionalnej i lokalnej, agencje rozwoju regionalnego, izby handlowe, stowarzyszenia formalne i klastry przedsiębiorców działających w sektorze turystyki,
 • izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesowe, parki technologiczne i inne organizacje wspierania biznesu, 
 • szkoły, szkolnictwo wyższe i instytucje badawczo-rozwojowe, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), 
 • formalne stowarzyszenia, klastry i sieci MŚP,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

Na co

Dofinansowanie z programu może być przeznaczone m.in. na:

 • cyfryzację na obszarze Południowego Bałtyku,
 • internacjonalizację gospodarki, zwłaszcza niebieskiego i zielonego sektora,
 • działania związane z przechodzeniem na zieloną energię,
 • rozwiązania, które będą przyczyniać się do korzystania z wody w zrównoważony sposób,
 • gospodarkę obiegu zamkniętego i zasobooszczędnego,
 • turystykę i kulturę,
 • współpracę instytucji publicznych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Priorytety i cele szczegółowe

Priorytet 1: Innowacyjny Południowy Bałtyk – zwiększanie poziomu innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych

1.1  Cyfryzacja regionu

1.2  Budowanie łączności regionu poprzez internacjonalizację

Priorytet 2: Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego rozwoju oraz niebieskiej i zielonej gospodarki

2.1 Wsparcie przejścia na zieloną energię

2.2 Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody

2.3 Wspieranie rozwoju o obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnego 

Priorytet 3: Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywacja potencjału turystycznego Obszaru Południowego Bałtyku

3.1 Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki 

Priorytet 4: Aktywny Południowy Bałtyk – poprawa zarządzania współpracą

4.1 Wzmocnienie zdolności współpracy podmiotów z siedzibą w Obszarze Południowego Bałtyku (w tym społeczeństwa obywatelskiego)

DOKUMENTY TUTAJ

Dlaczego współpraca międzynarodowa jest ważna?

- Dzięki takiej współpracy zainteresowane podmioty mogą wzmocnić swoją rolę w budowaniu relacji pomiędzy społeczeństwami państw z korzyścią dla swoich środowisk

- To silniejszy głos na rzecz tych, dla których działają

- To szerokie dostrzeganie problemów

- To ciągła nauka i doskonalenie zasobów ludzkich organizacji

- To możliwość rozwiązywania problemów w oparciu o doświadczenia innych

- To wymiana pracy specjalistów oraz idei, to także zgłębianie tajników tożsamości i przynależności

- To szerokie poznawanie własnych możliwości

- Współpraca w międzynarodowym środowisku daje dostęp do informacji o mechanizmach, które sprawdzają się w praktyce

- Dzięki takiej współpracy jest możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia innych oraz z efektywnych metod, pozwalających na wyeliminowanie niektórych błędów

- Współpraca w praktyce daje możliwość bycia członkiem sieci organizacji międzynarodowych, bo jak wiadomo szerokie kontakty są wielkim wsparciem

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram