Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_65254b5b164b8

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE - EKONOMIA WODY, konferencja woj. warmińsko-mazurskiego

W dniu wczorajszym, 5 października 2023 w Olsztynie, odbyła się druga konferencja dotycząca inteligentnych specjalizacji Specjalizacja Wody pt. Innowacyjność, konkurencyjność, współpraca. Strategiczne myślenie i operacyjne działanie - czynniki warunkujące perspektywy rozwoju branż Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystąpienie prezentowała Marszałek Województwa, p. Jolanta Piotrowska oraz p. Dorota Kopeć - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która przedstawiła cele i efekty jakie towarzyszą całemu projektowi WaMa SmartLab w zakresie Ekonomii wody przybliżając wszystkim genezę projektu oraz działania jakie odbyły się w tym zakresie.

Wydarzenie realizowane było w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Ekonomia Wody”, która miała na celu aktywizację innowacyjnych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego z branż wpisujących się w specjalizację Ekonomia Wody.

Są to: transport wodny, sporty wodne, produkcja jachtów i łodzi, produkcja maszyn związanych z technologiami wodnymi oraz turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego, środowisko przyrodnicze i jego ochrona, zakwaterowanie i odnowa biologiczna, przemysł rolno-spożywczy.

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk zostało zaproszone do wzięcia udziału by podzielić się swoim doświadczeniem w budowaniu sieci współpracy w oparciu o projekty międzynarodowe. Prezentację o działaniach Stowarzyszenia w tym zakresie przedstawiła Adrianna Gniado-Turkowska, która mówiła o tym co jest podstawą do budowania sieci współpracy, jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty są ważne, w jaki sposób łączymy potencjały przyszłych konsorcjów.

Posłużyła się także krótko przykładami dotyczącymi tematyki wody mówiąc o projektach NURSECOAST II, WATERMAN realizowanych z programów INTERREG Region Morza Bałtyckiego oraz zakończonym niedawno projekcie zalążkowym SeaMan zrealizowanym z programu INTERREG Południowy Bałtyk Seed Money. Wszystkie te projekty obejmują także gminy z terenu Warmii i Mazur.

Warty ogromnej uwagi był także inny projekt prezentowany przez uczestnika konferencji działającego w obszarze Inteligentnej Specjalizacji "Ekonomia Wody", jak praca badawczo-rozwojowa w dziedzinie turbin wodnych rodzinnej firmy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Dobre przykłady to zawsze impuls do działania dla innych przedsiębiorców ale i potwierdzenie, że ciężką pracą można nie tylko realizować własne plany zawodowe ale także wpisywać się w rozwój regionów, co daje pozytywny obraz marki i otwiera wrota na poziomie także międzynarodowym. Kolejny przykład z regionu Warmii i Mazur to innowacyjny projekt technologii EcoTabs służącej usuwaniu zanieczyszczeń z wody i osadów. W rewolucyjny sposób, z naciskiem na bio rozwiązania przedstawił temat prezes zarządu firmy Eco Life System Sp. z o.o. p. Waldemar Wojciechowicz.

Należy także wspomnieć o dziedzinie turystyki, która z obszarem wody ma wiele wspólnego. Organizatorzy zadbali o przykłady w tym zakresie z innych części kraju takie jak kultura uzdrowiskowa i możliwości rozwoju tego segmentu. Prezentację przedstawiła dr Monika Knefel, założycielka Europejskiego Instytutu Badań Inteligentnych Specjalizacji posługując się własnymi przykładami naukowo-badawczymi.

Inne prezentacje konferencji dotyczyły np. optymalizacji łańcuchów dostaw w branży gastronomicznej i hotelarskiej tematyka zaprezentowana przez p. Adama Kunę, Eksperta Akademii Praktyk Gastronomicznych i Hotelarskich czy "Service Design - w kierunku budowania satysfakcji klientów, marki i maksymalizacji przychodów. Sektor kreatywny i jego rola w turystyce", którą przedstawił dr Marcin Chłodnicki, założyciel Service Design Polska, Collegium Da Vinci, a także temat "Cyberbezpieczeństwo w małych i średnich przedsiębiorstwach - przegląd zagrożeń". w to zagadnienie wprowadził uczestników mł. insp. dr inż. Michał Bukowski, Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie.

Niniejsza konferencja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram