Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski Aktualności

INTELIGENTNA SPECJALIZACJA "EKONOMIA WODY" 21.04.2023 - zapisy na warsztaty trwają

Drogie samorządy i wszystkie podmioty związane z wodą! Zachęcamy do udziału w ważnym wydarzeniu branżowym organizowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina, które odbędzie się w Elblągu. Będzie mowa o tym czym jest Ekonomia Wody.

KIEDY: 21 kwietnia 2023r.

GDZIE: Elbląski Park Technologiczny

A czym jest Ekonomia Wody?

EKONOMIA WODY to jedna z inteligentnych specjalizacji naszego województwa. Promuje jego rozwój poprzez te sektory gospodarki, które są oparte na wiedzy i są źródłem przewag konkurencyjnych.
Ideę IS zaproponowała Komisja Europejska w Strategii Europa 2020. 

Specjalizacja EKONOMIA WODY skupia się na wodach powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka oraz różne rodzaje działalności:
– transport wodny,
– sporty wodne,
– produkcja jachtów i łodzi,
– produkcja maszyn związanych z technologiami wodnymi oraz turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego,
– środowisko przyrodnicze i jego ochrona,
– zakwaterowanie i odnowa biologiczna,
– przemysł rolno-spożywczy.

Będzie to drugie spotkanie branży wodnej, w którym wezmą udział Liderzy Inteligentnej Specjalizacji Ekonomia Wody. Głównym celem spotkania będzie skupienie się na wypracowaniu analizy SWOT. Dlatego nie może zabraknąć głosów, opinii i sugestii tych, którzy działają na rzecz tej branży.

LINK DO REJESTRACJI

A jeśli chcesz zostać Liderem Inteligentnej Specjalizacji "Ekonomia Wody" wypełnij deklarację!

A co zyskasz - przekonasz się będąc jej członkiem!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram