Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_655b461197905 Aktualności

INSTYTUT SZWEDZKI - nabór wniosków 15.11.2023 - 15.02.2024

Dziś, 15 listopada br., Instytut Szwedzki ogłosił nabór na projekty międzynarodowe. Jeśli chcą Państwo rozpocząć lub rozszerzyć współpracę w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego w krajach UE położonych nad Morzem Bałtyckim oraz we wschodnim sąsiedztwie UE zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu.

Czym jest Program Sąsiedztwa SI w regionie Morza Bałtyckiego?

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme to program, który zapewnia finansowanie projektów, w ramach których szwedzkie organizacje pracują nad transgranicznymi wyzwaniami i możliwościami wspólnie z organizacjami z krajów UE położonych nad Morzem Bałtyckim i krajów Partnerstwa Wschodniego UE.

Finansowanie projektów współpracy ma na celu pogłębienie i dalszy rozwój współpracy. Na przykład można wykorzystać fundusze na:

 • Budowanie sieci i platformy
 • Opracowywanie i testowanie modeli i metod
 • Zapewnienie wkładu w politykę i strategię
 • Budowanie/rozprzestrzenianie wiedzy i kompetencji

Są to większe projekty, które przyczynią się do pogłębionej, długoterminowej współpracy. Ty i twoi partnerzy możecie ubiegać się o maksymalnie 1 000 000 SEK na projekt, który ukończycie w ciągu 24 miesięcy od jego rozpoczęcia.

Kto może złożyć wniosek?

Podmiot prawny z siedzibą w Szwecji musi być głównym wnioskodawcą i odpowiadać za realizację projektu i sprawozdawczość. Partnerstwo musi obejmować podmioty z co najmniej trzech krajów (w tym głównego wnioskodawcę ze Szwecji).

Główni wnioskodawcy i organizacje partnerskie:

 • Organizacje pozarządowe
 • fundacje
 • władze lokalne
 • władze regionalne
 • agencje rządowe
 • Instytucje szkolnictwa wyższego i instytuty badawcze
 • Organizacje międzyrządowe
 • Przedsiębiorstwa
 • Organizacje biznesowe i handlowe

Które kraje objęte są programem?

13 krajów z regionu Morza Bałtyckiego i Partnerstwa Wschodniego UE jest częścią Programu Sąsiedztwa SI Morza Bałtyckiego. Następujące kraje mogą być częścią partnerstwa:

 • Główne kraje UE: Estonia, Łotwa, Litwa i Polska
 • Główne kraje spoza UE: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina
 • Dodatkowe kraje: Dania, Finlandia i Niemcy

Seminaria informacyjne i sesje pytań i odpowiedzi

W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów współpracy w ramach Programu Sąsiedztwa SI Morza Bałtyckiego, Instytut Szwedzki organizuje seminaria informacyjne online. Seminaria informacyjne skierowane są przede wszystkim do tych z Państwa, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie w ramach trwającego naboru wniosków. Zapewniamy kompleksowe informacje, a także jakie wymagania i wytyczne mają zastosowanie. Będzie też możliwość zadawania pytań. Zarejestruj się za pomocą poniższych linków:

16 listopada 2023 r. w godz. 10:00-11:30 (CET) w języku angielskim
7 grudnia 2023 r. w godz. 13:00-14:30 (CET) w języku szwedzkim
12 stycznia 2024 r. w godz. 09:30-11:00 (CET) w języku angielskim

Sesje pytań i odpowiedzi są przeznaczone dla tych, którzy opracowują wniosek w ramach trwającego zaproszenia do składania wniosków (jako główny szwedzki wnioskodawca). SI nie przedstawi prezentacji, ale jest to otwarta sesja pytań, która daje możliwość zadawania pytań jako główny szwedzki wnioskodawca. Sesja odbędzie się w języku szwedzkim. Linki do rejestracji zostaną wkrótce opublikowane tutaj i na szwedzkiej stronie wydarzenia.

30 stycznia 2024 r. w godz. 09:30-11:00 (CET)
6 lutego 2024 r. w godz. 13:00-14:30 (CET)

JAK APLIKOWAĆ - tutaj

PROSIMY SKORZYSTAĆ Z TYCH SESJI, KTÓRE SĄ WSPARCIEM I ROZWIĄZUJĄ WSZELKIE WĄTPLIWE KWESTIE!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram