Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Green up Polski pll_650455f620431 Green up

GreenUp - spotkanie online

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie kadry projektu Green Up. Omówiliśmy pokrótce sprawy bieżące związane z realizacją projektu, zrealizowane zadania oraz harmonogram przyszłych aktywności.  Poruszony został temat promocji i komunikacji projektowej. Ustaliliśmy szczegóły wizyty studyjnej w Grecji oraz wrześniowych wizyt w Dzierzgoniu i Braniewie.

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Partnerzy projektu: - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałty,  Elbląski Park Technologiczny, Fonix A.S.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram