Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Aktualności Green up Projekty Polski Green up

GREEN UP - Młodzi na rzecz zielonej zmiany... Elbląg, 18-19.10.2022

Dwudniową konferencją (18-19.10.2022) w elbląskim Ratuszu Staromiejskim rozpoczął się projekt pn. "GREEN UP - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych". Ta cenna inicjatywa to wynik wielu miesięcy pracy zespołu projektowego, na czele którego stoi Stowarzyszenie WAMA-COOP w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz FONIX A.S. partnerem z Norwegii. Tak silne połączenie podmiotów może dać wiele dobrego - wiedzę, diagnozę, rozwiązania tam gdzie jest to najbardziej potrzebne, na poziomie samorządu, województwa, szkół i mieszkańców. W projekcie zaangażowane są 3 jednostki samorządu terytorialnego oraz 9 placówek edukacyjnych a ich praca będzie dotyczyć działań pro-środowiskowych.

Na konferencję pierwszego dnia przybyli przedstawiciele samorządów i szkół Dzierzgonia, Braniewa, Elbląga, Gietrzwałdu, Olsztynka, Nowego Miasta Elbląskiego i silna reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Naszych znamienitych gości powitał gospodarz miasta Elbląga w osobie Wiceprezydenta Pana Artura Zielińskiego a także Prezes WAMA-COOP, Pan Dariusz Węgierski.

Lider projektu i jednocześnie koordynator tego przedsięwzięcia, Mateusz Dobkowski z WAMA-COOP przedstawił kluczowe zagadnienia i kroki do osiągnięcia celu, którym w konsekwencji jest faktyczne rozwiązywanie problemów w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu, które należy zacząć od młodego ale świadomego już pokolenia. Działania pro-środowiskowe projektu GREEN UP będę zmierzały do: zaangażowania różnych środowisk; umiędzynarodowienia działań by czerpać najlepsze praktyki; udziału szkół w żywych laboratoriach edukujących pro-ekologicznie; kreowania nowych rozwiązań; stworzenia regionalnej platformy współpracy i dialogu wielostronnego na rzecz lokalnych społeczności i ochrony środowiska; rozwoju długoterminowej strategii ekologicznej.

Na spotkaniu wybrzmiały bardzo istotne informacje, które dotyczyły zdobywania konkretnej wiedzy i doświadczenia, które w kontekście przyszłości młodzieży pokazały tematy warto się zająć. Czego przykładem była prezentacja Burmistrza Olsztynka, Pana Roberta Waraksy o inicjatywach młodzieżowych jako stymulacji rozwoju społecznego gmin. Projekt GREEN UP to także okazja do poznania społeczności Młodzieżowych Rad działających w gminach jako wsparcie dla tych nowo powstałych.

W tym projekcie młodzież szkolna przy wsparciu odpowiednich edukatorów będzie poszerzać swoją wiedzę w zakresie zmian klimatu. - Tym projektem wpisujemy się także w uznanie przez Komisję Europejską roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży - powiedział Marcin Żuchowski, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. W swojej prezentacji wymienił także Europejskie Cele Młodzieżowe, które zawierają się w haśle "zaangażowanie, łączenie, wzmocnienie", ponieważ potrzebne jest spełnienie wszystkich tych elementów.

Konferencja to nie tylko prezentacje i zdobywanie wiedzy teoretycznej. Był czas na konkretną wiedzę podczas warsztatów, które w innowacyjny sposób pokazały proces zachodzący w aspekcie zmian klimatycznych. Warsztaty pn. Mozaika klimatyczna przeprowadziły przedstawicielki Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska oraz dr. inż. Magda Kasprzyk.

Drugi dzień konferencji to spotkanie partnerskie, które poświęcone było omówieniu zadań na najbliższy okres każdego z partnerów.

Co przed nami w projekcie GREEN UP:

  1. Spotkania diagnostyczne w gminach
  2. Spotkania metodyczne w szkołach
  3. Lokalne wizyty studyjne w podmiotach zielonej gospodarki
  4. Warsztaty interaktywnej edukacji ekologicznej pn. SferaLab - prowadzone przez EPT
  5. Innowacyjne międzynarodowe warsztaty w Norwegii
  6. Opracowanie inicjatyw młodzieżowych - okrągłe stoły
  7. Wysłuchania publiczne i prezentacja Księgi Dobrych Praktyk
  8. Konferencja końcowa

Wszystkim przybyłym na konferencję rozpoczynającą projekt serdecznie dziękujemy!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram